Το ειδικό βραβείο για την επιτυχημένη διαχείριση της ενέργειας και των λύσεων τεχνολογίας κέρδισε η Metro Cash & Carry.

[Γερμανία] Η κριτική επιτροπή του EHI Retail Institute, η οποία αποφασίζει για το βραβείο «Energy Management Award 2011», πείσθηκε για την αξία της επένδυσης που πραγματοποίησε η γερμανική αλυσίδα και αφορούσε στην εγκατάσταση μιας τουρμπίνας αερίου. Η τουρμπίνα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του χονδρεμπορικού καταστήματος στο Schwelm, με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και με χαμηλό κόστος.

Σε συνεργασία με το τμήμα Metro Group Energy Management & Production (MEM), η αλυσίδα απέδειξε πως είναι εφικτή η χρησιμοποίηση μέσων για την αειφόρο διαχείριση της ενέργειας, τα οποία οδηγούν σε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας των καταστημάτων.