Από αρχές Απριλίου ισχύει στη χώρα μας ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων που, μεταξύ άλλων, αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης, προβλέπει ενεργειακές επιθεωρήσεις στα νέα κτήρια και στα υφιστάμενα, αλλά και κατάταξή τους ανάλογα με την ενεργειακή τους συμπεριφορά, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν τι δαπάνες θα οφείλουν για θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό, θέρμανση νερού κλπ.

Ο νόμος συγκεκριμένα προβλέπει την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, ισχύος 10 ετών, για όλα τα νέα κτήρια, συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, αλλά και για τα υφιστάμενα κτήρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, καθώς και τα υφιστάμενα κτήρια επιφάνειας άνω των 50 τμ ή τμήματα αυτών, όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτήρια του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοραπωλησίας τίθεται σε εφαρμογή έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ και, στην περίπτωση ενοικίασης, εννέα μήνες μετά (και όχι δύο χρόνια, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά). Η τιμή βάσης για το κόστος έκδοσης των πιστοποιητικών για τις κατοικίες, όπως έχει ανακοινώσει η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, θα είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι θα εγγραφούν σε μητρώο που θα τηρείται στο Υπουργείο. Η κατάταξη θα γίνεται με βάση τον λόγο της κατανάλωσης του κτηρίου προς την κατανάλωση του κτηρίου αναφοράς.
Απαιτείται η κάλυψη ελάχιστων προδιαγραφών που αφορούν στον σχεδιασμό του κτηρίου, το κτιριακό κέλυφος και τις  ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Σαν έτοιμα από καιρό…

Οι εν λόγω αλλαγές δεν βρήκαν απροετοίμαστα τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Όπως μας εξηγεί ο κ. Γιώργος Κολέφας, μηχανολόγος μηχανικός, επικεφαλής του τμήματος Energy and New Technologies της Α-Β Βασιλόπουλος, ήδη έχουν προχωρήσει σε μια δική τους άτυπη ενεργειακή επιθεώρηση: «Κάνουμε καταγραφή για να γνωρίζουμε εμείς τι έχουμε και σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να πετύχουμε μείωση στην κατανάλωση ενέργειας, ώστε, όχι μόνο να ωφελήσουμε το περιβάλλον, αλλά να έχουμε και σημαντική εξοικονόμηση πόρων».

Ο κ. Εμμανουήλ Τσιρέκας, πολιτικός μηχανικός, γενικός διευθυντής και διαχειριστής της Έργον Ενέργεια, εταιρείας που ειδικεύεται σε θέματα ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, επιβεβαιώνει πως γενικότερα ο κλάδος των σούπερ μάρκετ έχει πάρει την πρωτοβουλία για καταγραφή του λεγόμενου ενεργειακού αποτυπώματος των καταστημάτων. Απαραίτητο είναι σε κάθε περίπτωση να προηγείται πριν από κάθε κίνηση για την εξοικονόμηση ενέργειας μελέτη σκοπιμότητας και αποσβεσιμότητας.

Στη συνέχεια, τίθεται το ζήτημα χρηματοδότησης των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στο κάθε κατάστημα. Υπάρχουν εταιρείες που αναλαμβάνουν για λογαριασμό του σουπερ μάρκετ το σύνολο του έργου και τη χρηματοδότησή του. Σύμφωνα με τον κύριο Τσιρέκα, στην περίπτωση που το ίδιο το σούπερ μάρκετ αγοράσει τον εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας, υπολογίζεται ότι μπορεί να κάνει απόσβεση της επένδυσής του μέσα σε διάστημα 60 μηνών.

Η καθαρή αποσβεσιμότητα, σε περίπτωση που αναλάβει όλο το έργο ένας εξωτερικός συνεργάτης, υπολογίζεται στα 5 έως 10 έτη. Ήδη η Έργον Ενέργεια συνεργάζεται με τις λιανεμπορικές αλυσίδες Βερόπουλος, Μασούτης και Χαλκιαδάκης.


Παθητικά & ενεργητικά συστήματα
Πέρα από τη συνολική αλλαγή, μπορεί μια αλυσίδα να προχωρήσει σταδιακά στην ορθολογική διαχείριση της ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν τα λεγόμενα παθητικά και ενεργητικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Τα παθητικά συστήματα αφορούν στα κουφώματα και τις μονώσεις του δώματος και του κελύφους του κτηρίου, στους υαλοπίνακες, στα ψυκτικά και θερμικά συστήματα και στον κλιματισμό (θέρμανση, ψύξη).

Τα ενεργητικά συστήματα αφορούν στη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων κλιματισμού, αερισμού και φωτισμού, στη μείωση της κατανάλωσης της συμβατικής ενέργειας, στην προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, πχ γεωθερμίας, βιομάζας, ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου, όπως θέρμανση και ψύξη
χώρων, ζεστό νερό χρήσης.

Επίσης, στην ενδοδαπέδια θέρμανση και ψύξη, τη χρήση ανεμιστήρων οροφής για τον δροσισμό των χώρων κατά την θερινή περίοδο και στα συστήματα φωτισμού υψηλής αποδοτικότητας (κατάλληλοι λαμπτήρες κά). Θεωρείται πως από την εφαρμογή της εξοικονόμησης ενέργειας μειώνεται σημαντικά το λειτουργικό κόστος της κάθε επιχείρησης. Η εξοικονόμηση σε χρήμα μπορεί να φτάσει και στο 10%. Το σημαντικό είναι να περιορίσει κανείς τα πάγια (παθητικά) λειτουργικά κόστη, όπως, για παράδειγμα, για το ρεύμα και το νερό. Το θέμα είναι πώς παρεμβαίνει κανείς.

Αρκεί, πχ, να αλλαχτούν οι λάμπες; Όχι, υποστηρίζει ο κ. Τσιρέκας, που θεωρεί ότι με παρεμβάσεις στο κεντρικό σύστημα έχουμε πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην Αυστρία σχετικές μετρήσεις έδειξαν πως η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί, με αυτόν τον τρόπο, να φτάσει και το 40%! Συνεπώς, με την κατάλληλη διαχείριση, η νέα νομοθεσία (ΚΕΝΑΚ) μπορεί να γίνει αφορμή, όχι για νέα έξοδα, αλλά, αντιθέτως, για μεγάλες οικονομίες κλίμακος στα σούπερ μάρκετ. Ας δούμε, όμως, κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα.

Βραβείο Green Building στην Α-Β
Η Α-Β Βασιλόπουλος, εκ των πρωτοπόρων σε αυτόν τον τομέα, κατετάγη ως μια από τις 13 πιο καινοτόμες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αποσπώντας το βραβείο Green Building για το κατάστημά της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Πρόκειται το πρώτο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, στο οποίο απονεμήθηκε το συγκεκριμένο βραβείο. Το πρόγραμμα Green Building αποτελεί ευρωπαϊκό πρόγραμμα πιστοποίησης για τα ενεργειακά αποδοτικά κτήρια που εξοικονομούν ενέργεια και εκπομπές αερίων CO2.

Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του τμήματος technical operations της Α-Β στο κατάστημα του Αγίου Δημητρίου είναι εντυπωσιακά: Η εξοικονόμηση ενέργειας ξεπερνά το 30%, ενώ υπάρχει και σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων CO2, σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά καταστήματα. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν νέες τεχνολογίες, όσον αφορά στα ψυγεία, τον φωτισμό, τον κλιματισμό, τους ανελκυστήρες και τους διαδρόμους.

Από τις πιο ενδιαφέρουσες καινοτομίες είναι οι κεντρικά ελεγχόμενες ηλεκτρικές κουρτίνες στα ψυγεία και η παραγωγή ζεστού νερού μέσω της απορριπτόμενης θερμότητας, το σύστημα διαχείρισης φωτισμού με δυνατότητα τηλε-ελέγχου και αυτόματης λειτουργίας, καθώς και η εγκατάσταση αισθητηρίων κίνησης και ρυθμιστή στροφών στους κυλιόμενους διαδρόμους. Σύμφωνα με την κα Αλεξία Μαχαίρα, υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας, το επόμενο βήμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Πρόκειται για το νέο Α-Β Green Store στη Σταμάτα Αττικής που αναμένεται -καλώς εχόντων των πραγμάτων- να εγκαινιαστεί τον Σεπτέμβριο.


Παρεμβάσεις στα κλασικά καταστήματα
Παράλληλα, όμως, με τα εξειδικευμένα, απολύτως διαφοροποιημένα, Green Stores, η εταιρεία δεν παρέλειψε να προβεί σε σημαντικές παρεμβάσεις και στα «συμβατικά» σούπερ μάρκετ.

Τέτοιου είδους παρεμβάσεις, πραγματοποιημένες από το τεχνικό τμήμα της Α-Β, είναι οι εξής:
• Σε 53 καταστήματα μπήκαν καπάκια στα ψυγεία, με αποτέλεσμα τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και την καλύτερη ψύξη. Όπως σημειώνει ο κ. Κολέφας, «στόχος μας είναι να έχουν μπει καπάκια σε όλα τα ψυγεία όλων των καταστημάτων μας μέχρι το 2012».
• Σε 19 καταστήματα τοποθετήθηκαν μπόιλερ για το ζεστό νερό.
• Σε 2 μεγάλα καταστήματα του Ελληνικού και της Εθνικής τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά τόξα με παραγωγή ενέργειας 20 kw/ώρα.

Η πολιτική των παρεμβάσεων στα κλασικά καταστήματα έχει υιοθετηθεί πλέον και από πολλά ακόμη πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ, πχ Carrefour, Praktiker, Leroy Merlin, Lidl, Makro, Κωτσόβολος κά.

Πιο συγκεκριμένα:
• Σε όλα τα καταστήματα μπήκαν λάμπες λάμπες LED εξοικονόμησης ενέργειας.
• Δεν χρησιμοποιείται φωτισμός στα καλλυντικά και σε μερικά από τα ψυγεία.
• Έχουν τοποθετηθεί σε πολλά καταστήματα αισθητήρια φωτός, ώστε το φως να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με την ώρα της ημέρας και το υπάρχον φως.
• Χρησιμοποιείται η θερμότητα από τα ψυγεία για το ζέσταμα του νερού.
• Στα ψυγεία χρησιμοποιείται φρέον φιλικό προς το περιβάλλον.
• Ο στόλος των φορτηγών ανανεώνεται με φορτηγά Euro 3-4, που είναι λιγότερο ενεργοβόρα, ενώ και στα φορτηγά ψυγεία επιλέγονται αυτά που έχουν τμηματική ψύξη.