Τάσεις… φυγής από το Χρηματιστήριο παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες τροφίμων, καθώς ο κλάδος που άλλοτε ήταν έναν από τους ισχυρότερους στα χρηματιστηριακά ταμπλό, σήμερα εκπροσωπείται από λίγες μόλις εισηγμένες εταιρείες, μετά και τις πρόσφατες σχετικά αποχωρήσεις της Καραμολέγκος και της Νίκας.

Οι λόγοι για αυτήν την «επεισοδιακή» σχέση των τροφίμων με το Χρηματιστήριο είναι σύνθετοι, όμως γεγονός είναι ότι, όπως αναφέρουν άνθρωποι της αγοράς, τα κίνητρα για την εισαγωγή εταιρειών στη χρηματαγορά δεν είναι αρκετά ισχυρά ώστε να πείσουν τους επιχειρηματίες ότι αξίζει να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία.

Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν περιορίζεται στον κλάδο των τροφίμων. Αυτό επιδιώκει να αλλάξει η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ), η οποία κατέθεσε τις προτάσεις της για την ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου, οι οποίες περιλαμβάνουν κίνητρα εισαγωγής και παραμονής σε αυτό. Μεταξύ άλλων, η ΕΝΕΙΣΕΤ προτείνει τη θέσπιση συντελεστή υπερέκπτωσης 150% ή 200% δαπανών που συνδέονται με τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που συνεπάγεται η εισαγωγή και παραμονή μιας εταιρίας στο Χρηματιστήριο. Προτείνει επίσης τη θέσπιση κινήτρων για αλλοδαπές εταιρίες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με σκοπό την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, ανά εργαζόμενο που απασχολούν στην Ελλάδα.

Comply or explain
Ένα άλλο ζήτημα που θέτει η ΕΝΕΙΣΕΤ έχει να κάνει με τη συμμόρφωση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, όπου οι οριζόντιες ρυθμίσεις αναγκαστικού δικαίου, όπως υποστηρίζει, δεν επιτρέπουν την εκκόλαψη ανταγωνιστικών και σύγχρονων μοντέλων διοίκησης και εισάγουν αδικαιολόγητο κόστος για τις εισηγμένες. Η ΕΝΕΙΣΕΤ αντιπροτείνει το μοντέλο του comply or explain, σύμφωνα με το οποίο οι ρυθμιστικές αρχές θέτουν έναν κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, από τον οποίο οι επιχειρήσεις έχουν το περιθώριο να αποκλίνουν, εφόσον παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις για τους λόγους για τους οποίους αποκλίνουν.

Η ΕΝΕΙΣΕΤ εισηγείται επίσης οριζόντιες παρεμβάσεις μείωσης του κόστους συμμόρφωσης για τις μικρομεσαίες εισηγμένες εταιρείες, μέσω της ενίσχυσης του ρόλου της Εναλλακτικής Αγοράς του ΧΑ ως Growth Market, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς εισηγμένων εταιρειών, αντί της διαγραφής, ενώ αντίστοιχα θα προβλέπεται η οικειοθελής μεταφορά στην ΕΝΑ χωρίς υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, με σκοπό τη μείωση του διοικητικού βάρους των μικρομεσαίων εισηγμένων. Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται η καθιέρωση μετοχών πολλαπλών δικαιωμάτων ψήφου, ώστε να αποσυνδέεται η εισαγωγή και η ρευστότητα από την απώλεια ιδιοκτησίας, καθώς και η απλούστευση των υποχρεώσεων εταιρικής διακυβέρνησης για εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter