Το νέο διοικητικό της οργανόγραμμα παρουσίασε η Endless EC, στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης και αναδιοργάνωσης της εταιρείας. Η νέα οργανωτική δομή σχηματίσθηκε με γνώμονα τις εταιρικές ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί την τελευταία τριετία και αναμένεται να εξελιχθούν στο εξής. Η πενταμελής top management ομάδα, που θα αναφέρεται απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιώργο Τρακάκη, αποτελείται από τις/τους κ.κ. Βάλσα Γουρδουβέλη (Finance Director), Εύη Οικονόμου (Commercial Director), Νίκο Κουσκουλή (HR Manager), Χρήστο Τρακάκη (Manufacturing Operations Director) και Στέφανο Μαζάρωφ (Supply Chain Director).