Την εφαρμογή της απόφασης 1492/02, που αφορούσε τη χορήγηση αδειών για τοποθέτηση ψυγείων στα περίπτερα και ακυρώθηκε από Επιτροπή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών, πρότεινε ο Δήμος Αθηναίων για το 2003.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της «Ενότητας», κ. Νίκο Παλιογιάννη, ο Δήμος Αθηναίων, μετά την ακύρωση της 1492/02 απόφασής του, καλείται να εφαρμόσει τις περσινές δημοτικές αποφάσεις, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στα ρολά και χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η επιβεβλημένη ίση μεταχείριση των περιπτερούχων, ενώ προτείνει να ισχύσει η απόφαση που ακυρώθηκε για το έτος 2003.

Για το ζήτημα αυτό ο κ. Παλιογιάννης τονίζει: «Με σχετικό έγγραφο που στείλαμε στην κα Βελέντζα, που είναι η υπεύθυνη του Δήμου Αθηναίων για τον κλάδο μας, τονίσαμε την ανάγκη σχετικής τοποθέτησης του Δήμου στο συγκεκριμένο θέμα, εν όψει και της δικαίωσής μας με την απόφαση της Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 Ν. 2839/00 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών. Επειδή παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας δεν λάβαμε κάποια απάντηση, έστειλα επιστολή προς τον κ. Αβραμόπουλο ζητώντας του να πάρει συγκεκριμένη θέση επί του θέματος, ενώ την ίδια επιστολή έστειλα και προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής αυτής, ο Δήμος Αθηναίων είναι υποχρεωμένος να δώσει άδειες εφαρμόζοντας τις περσινές δημοτικές αποφάσεις, βάσει των οποίων επιτρέπεται η χρήση δύο (2) ψυγείων σε κάθε περίπτερο του Δήμου Αθηναίων, καθώς και να αλλάξει την πολιτική του για τα ρολά και γενικότερα για τον παραχωρούμενο χώρο.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, η Δ/νση Δημοτικών Προσόδων έστειλε έγγραφο προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, με ταυτόχρονη κοινοποίηση μεταξύ άλλων και στο τμήμα μικροπωλητών και περιπτέρων. Στο έγγραφο αυτό, που αφορά τη χορήγηση αδειών κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερα για το έτος 2002, ζητείται να τεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό τη λήψη απόφασης χορήγησης αδειών στους εκμεταλλευτές των περιπτέρων για την τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων παγωτών ή αναψυκτικών, μέχρι 1 τ.μ έκαστο, σε όλα τα περίπτερα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κανονιστική απόφαση 2699/2000.

Περαιτέρω στις 19 Σεπτεμβρίου η ίδια Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, με νέο έγγραφο προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, του ζητά να θέσει υπ’ όψιν του Σώματος τα παρακάτω, προκειμένου να ληφθεί απόφαση που θα αφορά τη χορήγηση των σχετικών αδειών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για το οικονομικό έτος 2003:

  1. Για την τοποθέτηση προστατευτικών ρολών ασφαλείας, όπως αυτά καθορίστηκαν στις Πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 545/1990 και 2908/1998.
  2. Για την τοποθέτηση ψυγείων παγωτών ή αναψυκτικών:

  1. Εντός του παραδοσιακού κέντρου, όπως αυτό καθορίζεται από τα ΦΕΚ 567/79 και 411/89, την τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων παγωτών ή αναψυκτικών εντός των ρολών ασφαλείας, εμβαδού μέχρι 1 τ.μ έκαστο. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ψυγείων εντός των ρολών ασφαλείας, την τοποθέτηση ενός (1) ψυγείου παγωτών ή αναψυκτικών, εμβαδού μέχρι 1 τ.μ και ύψους 1 μ. έκαστο, εφαπτόμενο με τη μεγαλύτερη πλευρά του περιπτέρου.
  2. Εκτός του παραδοσιακού κέντρου, την τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων παγωτών ή αναψυκτικών εντός των ρολών ασφαλείας, εμβαδού μέχρι 1 τ.μ έκαστο. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ψυγείων εντός των ρολών ασφαλείας, την τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων παγωτών ή αναψυκτικών, εμβαδού μέχρι 1 τ.μ. και ύψους 1 μ. έκαστο, εφαπτόμενα με τη μεγαλύτερη πλευρά τους στις πλευρές του περιπτέρου.

Για τη χορήγηση άδειας ψυγείων θα πρέπει οι διαστάσεις των ρολών να μην υπερβαίνουν όσα προβλέπονται από τις πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προϋπόθεση για την τοποθέτηση ψυγείων παγωτών ή αναψυκτικών εκτός των ρολών ασφαλείας είναι το συνολικό εμβαδόν του περιπτέρου μαζί με τα προστατευτικά ρολά ασφαλείας να μην υπερβαίνει τα 3,75 τ.μ.

Περαιτέρω –όπως τονίζεται στην απόφαση αυτή– σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σταντ ή λοιπών εμπορευμάτων εκτός των προστατευτικών ρολών ασφαλείας, ενώ η τροποποίηση των όρων χορήγησης των αδειών συνεπάγεται την ανάκλησή τους και την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων.

Στις εισηγήσεις όμως αυτές προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρεται μεν πως μετά την ακύρωση της 1492/02 απόφασης θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι περσινές δημοτικές αποφάσεις, χωρίς όμως να γίνεται μνεία για τα ρολά, ενώ δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν το δεύτερο σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής του Ν.2839/00, βάσει του οποίου ο Δήμος Αθηναίων είναι υποχρεωμένος στο εξής να προβαίνει σε ίση μεταχείριση προς όλους τους περιπτερούχους. Ειδικότερα μάλιστα με τη δεύτερη εισήγηση προτείνεται να ισχύσει για το 2003 η απόφαση 1492/02 που ακυρώθηκε!

Μετά την αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, το πιθανότερο στο τέλος Οκτώβρη, λόγω των εκλογών, η «Ενότητα» θα κληθεί να δώσει μάχη ζητώντας την κατάργηση και της κανονιστικής απόφασης, αφού μόνο έτσι θα αρθεί η ανισότητα μεταξύ των περιπτερούχων.

Περαιτέρω, όσον αφορά τα πρόστιμα, αναμένεται η σχετική νομοθετική ρύθμισή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο όμως μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια. Επειδή είναι αμφίβολο κατά πόσον θα γίνει αυτή η ρύθμιση πριν από τις δημοτικές εκλογές και οι προθεσμίες για υποβολή ενστάσεων τελειώνουν (60 ημέρες από την κοινοποίηση του προστίμου), καλώ για κάθε ενδεχόμενο τους συναδέλφους περιπτερούχους να καταθέσουν προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια, όπου οι αποφάσεις τους, με το δεδικασμένο που θα δημιουργήσουν, θα οδηγήσουν στη δικαίωση όλων μας. Στην περίπτωση πάλι κατά την οποία γίνει η σχετική νομοθετική ρύθμιση, όσοι κατέθεσαν προσφυγές μπορούν με μία υπεύθυνη δήλωση να τις αποσύρουν και να υπαχθούν σ’ αυτήν».