Ονόματα ανώτατου βεληνεκούς περιλαμβάνει το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της νεοσύστατης εταιρείας τροφίμων Emerald Foods.

H Emerald Foods ιδρύθηκε την Τρίτη 2 Απριλίου 2024, με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας 32) και κύρια δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο μαργαρίνης και παρόμοιων παρασκευασμάτων.

Πρόεδρος της Emerald Foods είναι η Μαρίνα Γιαβρόγλου, η οποία ασκεί το ρόλο του διευθύνοντα συμβούλου στην εταιρεία Μύλοι Σόγιας, αξίας πωλήσεων 529 εκατ. ευρώ για το 2022. Ο έτερος διευθύνων σύμβουλος της Μύλοι Σόγιας ΑΕ, Στάθης Γιαβρόγλου, έχει λάβει θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου στην Emerald Foods, της οποίας αποτελεί και μέτοχο μαζί με τον επιχειρηματία και άλλοτε υφυπουργό Οικονομίας (2004-2007) και Ανάπτυξης (2007-2009), Χρήστο Φώλια. Στην Emerald Foods ο Χρήστος Φώλιας έχει λάβει το ρόλο του διευθύνοντα συμβούλου στο παρθενικό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συμπληρώνεται με τον Κωνσταντίνο Γιαβρόγλου, ως αντιπρόεδρο. Ο Κωνσταντίνος Γιαβρόγλου αποτελεί τον πρόεδρο της Μύλοι Σόγιας ΑΕ. Αντίστοιχα, ο Χρήστος Φώλιας είναι ο ιδιοκτήτης της Χρήστος Φώλιας και Σία ΕΕ, με διακριτικό τίτλο Φώλιας & Συνεργάτες, με συμμετοχή και στο διοικητικό σχήμα της εταιρείας διεθνούς διαχείρισης ακινήτων και παροχής υπηρεσιών και εμπορίου, Mist ΑΕ, ως αντιπρόεδρος. Σύμφωνα με το πρώτο καταστατικό της Emerald Foods, που κατατέθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), τη ΦΑΕ Αθηνών και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών χθες Τρίτη 2 Απριλίου 2024, η Emerald Foods θα αναλάβει έργα εμπορίας και διακίνησης πρώτων υλών τροφίμων, με δυνατότητα να ιδρύει καταστήματα, αποθήκες, γραφεία, πρακτορεία και υποκαταστήματα, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Ανάμεσα στους δηλωθέντες σκοπούς της Emerald Foods περιλαμβάνεται η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής, αλλά και η σύσταση κοινοπραξιών με άλλες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής, εισηγμένες ή μη.

Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους €500.000
Προξενεί εντύπωση η χρήση ενός και μόνο κώδικα δραστηριότητας, κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας, δηλαδή το «χονδρικό εμπόριο μαργαρίνης και παρόμοιων παρασκευασμάτων», αλλά οι ευκαιρίες για συνεργασίες, συνέργειες, ακόμη και για κοινοπραξίες, δεδομένης της πολυσχιδούς δραστηριότητας και της υψηλής οικονομικής επιφάνειας των μετόχων και μελών του διοικητικού της συμβουλίου, μοιάζουν να είναι πάρα πολλές. Άλλωστε, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε €500.000, κατανεμημένο σε 50.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας €10,00 εκάστη. Πάντως, στο αρχικό καταστατικό ορίζεται ότι ότι το διοικητικό συμβούλιο της Emerald Foods διατηρεί μεν το δικαίωμα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, αλλά όχι για ποσό που υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η θητεία των μελών του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της Emerald Foods ορίζεται έως τις 2 Απριλίου 2029.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter