Περισσότερο συνειδητοποιημένοι είναι πλέον οι Internet users στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη χρήση των social media και των εργαλείων digital marketing εκ μέρους των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την πρόσφατη ετήσια σχετική έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα, που διεξήχθη για έκτη συνεχή χρονιά, αποβλέπει στην καταγραφή του τρόπου χρήσης των social media και των υπολοίπων εργαλείων digital marketing από τους χρήστες του διαδικτύου.

Τρεις ήταν οι άξονες βάσει των οποίων ερευνήθηκαν οι απαντήσεις των 1.200 Internet users που συμμετείχαν στην έρευνα: της χρήσης των social media (facebook, youtube, twitter), των μηχανών αναζήτησης και της ανταπόκρισης σε ενέργειες e-mail marketing. Όπως διαπιστώθηκε, το κινητό είναι πλέον το κύριο μέσο πρόσβασης, αφού το 62% των internet users δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν καθημερινά το facebook μέσω του application του κινητού τους, έναντι μόνο 53% μέσω του web. Οι μισοί το χρησιμοποιούν απλώς για να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις κινήσεις των φίλων τους κι οι άλλοι μισοί αλληλεπιδρούν με τους ηλεκτρονικούς «φίλους» τους, κάνοντας like (58%), chat (54%), share (20%) και μόλις κατά το 8% για uploading photos και tagging προϊόντων.

Μάλιστα, η φετινή έρευνα αρχίζει να αποτυπώνει μια αναδυόμενη τάση σχετική με την αλληλεπίδραση των χρηστών του μέσου με τις επιχειρήσεις –like σε σελίδες με εμπορικό περιεχόμενο (19%), σε σελίδες εταιρειών (12%) και προϊόντων ( 8%). Σχετικώς οι σημαντικότερες ανησυχίες των χρηστών αναφέρονται στην αξιοπιστία των πληροφοριών που λαμβάνουν (45%) και στη χρησιμότητα του χρόνου που δαπανούν κατά τη χρήση του μέσου (23%), ποσοστά αισθητά αυξημένα σε σχέση με την περσινή έρευνα.

Το επόμενο,από άποψη έντασης χρήσης, μέσο κοινωνικής δικτύωσης για τους Internet users είναι το youtube, δηλώνοντας ως βασική ενέργεια την ακρόαση ραδιοφώνου (92%). Σύμφωνα με την έρευνα, κατά το 67% κάνουν skip τις διαφημίσεις, ενώ κατά το 12% αλληλεπιδρούν με τις νέες μορφές διαφήμισης στο youtube, πράγμα που αποτελεί μια νέα τάση. Σημαντικό είναι, επίσης, το ποσοστό συνδυασμού της χρήσης του youtube με το facebook: κατά το 41% οι χρήστες ψάχνουν videos στο youtube για να τα αναρτούν στο facebook.

Το twitter, όπως έδειξε η έρευνα, κερδίζει συνεχώς έδαφος, αφού ο ένας στους τέσσερις χρήστες του internet παρακολουθούν τις εξελίξεις μέσω twitter. Γεγονός-σταθμός που ενίσχυσε την χρήση του μέσου είναι τα capital controls, τα οποία από την έναρξη της εφαρμογής τους ώθησαν το 45% των χρηστών να εξοικειωθεί με τη χρήση του, για λόγους άμεσης ενημέρωσης.

Χρήση μηχανών αναζήτησης
Οι Internet users δηλώνουν εξοικειωμένοι με την χρήση των μηχανών αναζήτησης. Τοποθετούν, μάλιστα, τη χρήση τους στην δεύτερη κατά σειρά θέση των αιτίων χρήσης του διαδικτύου. Οι μηχανές αναζήτησης αναδεικνύονται πια σε καθολικό εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών, αφού οι οκτώ στους δέκα χρήστες δηλώνουν ότι επισκέπτονται συχνά τα οργανικά αποτελέσματα των αναζητήσεων, πράγμα που δικαιολογεί την έμφαση των επιχειρήσεων σε τεχνικές SEO. Παράλληλα, αυξάνει σταδιακά η σημασία των «banner-ads», αφού ο ένας στους δέκα επισκέπτεται συχνά τις διαφημίσεις των μηχανών αναζήτησης.

Ανταπόκριση σε ενέργειες e-mail marketing
Η έρευνα κατέγραψε, επίσης, τη σημασία του e-mail ως ουσιαστικού εργαλείου για την ολοκληρωμένη στρατηγική του ψηφιακού μάρκετινγκ. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον οι τρεις στους δέκα internet users δίνουν συχνά τα e-mails τους, προκειμένου να λαμβάνουν newsletters, ενώ ο ένας στους τέσσερις ανοίγει συχνά τα σχετικά e-mails που λαμβάνει, πράγμα που δικαιολογεί το αυξημένο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων να απευθύνουν προσωποποιημένα την πληροφόρησή τους σε ενεργούς και δυνάμει πελάτες τους-internet users. Άλλωστε, όπως δείχνει η έρευνα, πλέον το 8% των χρηστών Internet συχνά ψωνίζουν παρακινούμενοι από τις διαφημίσεις των ηλεκτρονικών newsletters που λαμβάνουν.