Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ολοκλήρωσε μια νέα σημαντική επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Αφορά τη νέα γραμμή συσκευασίας φιαλών στο εργοστάσιό της στην Αταλάντη, που αποβλέπει στην αναβάθμιση των δυνατότητων του προϊoντικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Η νέα γραμμή, από τις πλέον σύγχρονες και ευέλικτες στην χώρα μας, συμβάλει στην ανανέωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της εταιρείας και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας της.

Η σχετική επένδυση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης το 2016, που αφορούσε την εγκατάσταση νέας υπερσύγχρονης γραμμής συσκευασίας κουτιών μπίρας και εντάσσεται στο συνολικό πλάνο επενδύσεων της εταιρείας, ύψους 29,8 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2013-2020.