Η Ελληνική Ένωση Καφέ, σε συνέχεια δημοσιευμάτων του Τύπου που επικαλούνται το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σχετικά με υπόθεση φοροδιαφυγής γνωστού τραγουδιστή, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της.

Ειδικότερα, τα δημοσιεύματα αυτά αναφέρουν ότι «οι εταιρείες εισαγωγής καφέ είναι ιδανικές για “ξέπλυμα” μαύρου χρήματος», και η Ελληνική Ένωση Καφέ διευκρινίζει ότι τηρεί απαρέγκλιτα τον κώδικα δεοντολογίας της. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η Ένωση σημειώνει ότι περιλαμβάνει αξιόλογες επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες έχουν καταξιωθεί διαχρονικά στον χώρο.

Ως μοναδικός θεσμικός εκπρόσωπος του κλάδου και αξιόπιστος συνομιλητής με την Πολιτεία, η Ένωση προάγει τον υγιή ανταγωνισμό, προστατεύει τον κλάδο από αθέμιτες πρακτικές, επιβλέπει αποτελεσματικά την αγορά και προασπίζει το δημόσιο συμφέρον. Οι επιχειρήσεις του κλάδου αποφέρουν έσοδα περίπου 140 εκατ. ευρώ ετησίως από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Καφέ.

Η Ένωση εισηγείται στο αρμόδιο Υπουργείο τη διοχέτευση μέρους αυτών των εσόδων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου. Η Ένωση τονίζει ότι οι αναφορές αυτές είναι άδικες και πλήττουν ανεπανόρθωτα τις επιχειρήσεις του κλάδου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οι οποίες καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα δυσμενές και απρόβλεπτο περιβάλλον.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter