Τζίρο 1,13 δισ. ευρώ είχε εισφέρει στην ΕΥΣ έως τις 31 Δεκεμβρίου πέρυσι το δίκτυο Μαρινόπουλος από την έναρξη της ενσωμάτωσής του στις δομές της ΕΥΣ (Μάρτιος 2017), δηλαδή σε διάρκεια εικοσιδύο μηνών. Πράγματι ο τζίρος της από 1,88 δισ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου του 2016 διαμορφώθηκε στα 3,01 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018, περίοδο στην οποία η εταιρεία διαμόρφωσε ένα εθνικό δίκτυο 485 καταστημάτων, που υποστηρίζεται από το πολυπληθέστερο εταιρικό προσωπικό στον κλάδο, ήτοι 27.750 άτομα.

Βέβαια, ο πραγματικός πρόσθετος τζίρος που εισέφεραν στην ΕΥΣ τα νεοαποκτηθέντα καταστήματα (πρώην Μαρινόπουλος) στην Ελλάδα είναι περίπου 1 δισ. ευρώ, εφόσον αφαιρεθούν τα περίπου 125 εκατ. ευρώ τζίρου της θυγατρικής της στην Κύπρο, που επίσης «κληρονόμησε» από τη Μαρινόπουλος.

Αν ληφθεί υπόψιν ότι το δίκτυο καταστημάτων που ενέταξε η ΕΥΣ στο δυναμικό της στη χώρα, άρχισε να αποδίδει όχι από το Μάρτιο του 2017, αλλά μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου της ίδιας χρονιάς, φαίνεται ότι η αποδοτικότερη περίοδος γι’ αυτήν ήταν το 2017. Διότι παρά το γεγονός ότι ως ενοποιημένο το δίκτυο δεν λειτούργησε στο σύνολο της χρήσης, εισέφερε πωλήσεις περισσότερες απ’ ότι το 2018, καθώς ο νεοεισερχόμενος τζίρος ανήλθε σε 495 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένης της Κύπρου), ενώ το 2018 ανήλθε περίπου σε 350 εκατ. ευρώ. Σημειώνουμε, πάντως, ότι το δίκτυο Μαρινόπουλος πριν «αλλάξει χέρια» εξακολουθούσε να συντηρεί μια κάποια ροή πελατείας, ενόσω κατέρρεε. Βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων της ΕΥΣ, λοιπόν, ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2018 διαμορφώθηκε στα 3,01 δισ. ευρώ έναντι 2,52 δισ. ευρώ το 2017. Η μικτή κερδοφορία του ενισχύθηκε στα 735,9 εκατ. ευρώ έναντι 600,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ στα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων μπήκε θετικό πρόσημο, καθώς ανήλθαν σε 17,7 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα θετική είναι η εικόνα σε επίπεδο εταιρικού κύκλου εργασιών, καθώς ενισχύθηκε στα 2,37 δισ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη της εταιρείας έφτασαν τα 595,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων τα 13,3 εκατ. ευρώ.

Σημειώνουμε ότι στα 3,01 δισ. ευρώ του ενοποιημένου τζίρου της ΕΥΣ περιλαμβάνονται τα 310 εκατ. ευρώ κύκλου εργασιών της The Mart (εντάθηκε το 2015 στο δυναμικό του ομίλου κατόπιν εξαγοράς της Makro Cash & Carry), όπως και τα έσοδα της κρητικής αλυσίδας Χαλκιαδάκης, στην οποία η ΕΥΣ διατηρεί πλειοψηφική συμμετοχή (60%) κατόπιν εξαγοράς το 2015 του άλλοτε μεριδίου της Αφοί Βερόπουλοι.

Τετραπλασιασμός τζίρου σε δώδεκα χρόνια!
Εφόσον ο όμιλος συντηρήσει τη δυναμική των δύο τελευταίων ετών, θα εμφανίσει φέτος ενοποιημένο τζίρο άνω των 3,3 δισ. ευρώ και σε επίπεδο εταιρείας περί τα 2,670 δισ. ευρώ. Εξάλλου, όπως επισημαίνει παράγοντας της ΕΥΣ στο περιοδικό μας, φέτος η χρονιά εξελίσσεται για την εταιρεία με ρυθμό ανάπτυξης 11%-13%. Αντίστοιχα προσοδοφόρα αναμένουν τη χρήση του 2020, αν όχι με υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, δεδομένου ότι, όπως εξηγούν, το δίκτυο του ομίλου αποδίδει πια στο σύνολό του, σε Αττική και περιφέρεια, ενώ το 2020 θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανακαίνισης των 362 καταστημάτων, που ενσωματώθηκαν στις δομές της ΕΥΣ.

Ο ίδιος παράγοντας επισήμανε ότι τα Σκλαβενίτης στην περιφέρεια εμφανίζουν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Ειδικότερα, η Βόρεια Ελλάδα εισφέρει πια σημαντικά στην ανάπτυξη του ομίλου, ενώ η Νότια Ελλάδα αποδίδει πάνω από τους στόχους. Ενδιαφέρον έχει εξέλιξη του κύκλου εργασιών της ΕΥΣ διαχρονικά: Το 2015 τα έσοδά της ήταν 1,75 δισ. ευρώ, το 2016 ανήλθαν στα 1,88 δισ. ευρώ, το 2017 στα 2,5 δισ. ευρώ και το 2018 στα 3,01 δισ. ευρώ. Ο τζίρος της ΕΥΣ, αν ληφθεί υπόψιν ότι το 2006 ήταν μόλις 840 εκατ. ευρώ, σε διάστημα δώδεκα ετών τετραπλασιάστηκε!

Ο παράγοντας της ΕΥΣ, με τον οποίο μιλήσαμε, θεωρεί πιθανό ο τζίρος του ομίλου το 2020 να πλησιάσει τα 3,7 δισ. ευρώ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επέκτασή του ως τα τέλη του 2021 στα 4 δισ. ευρώ. Σημειώνουμε ότι στην αφετηρία της περιόδου 2006-2019 η εταιρεία εξυπηρετούσε σε ημερήσια βάση 99.510 πελάτες και στο τέλος της 528.000. Η μεγαλύτερη εισροή πελατών διαπιστώνεται από το 2016, αφού από ημερήσια επισκεψιμότητα 262.500 πελατών αυτή τη χρονιά, το 2017 έφτασε τις 423.440, το 2018 τις 508.270 και φέτος τις 528.000. Σήμερα το μερίδιο τζίρου της ΕΥΣ στην αγορά του κλάδου η διοίκησή της το προσδιορίζει περί το 30%.

Η διάρθρωση των 485 καταστημάτων του δικτύου της ΕΥΣ στα τέλη του 2018 (σήμερα πλέον είναι 497) είχε ως εξής: 433 λειτουργούσαν υπό το σήμα Σκλαβενίτης, 39 υπό το σήμα Χαλκιαδάκης, ενώ 13 είναι τα cash & carry The Mart. Επί του συνόλου των εμπορικών μονάδων του ομίλου οι 434 είναι σούπερ μάρκετ, οι 38 υπέρ μάρκετ και οι 13 C&C. Αντίστοιχα, η διάρθρωση προσωπικού του ομίλου (27.810 εργαζόμενοι) έχει ως εξής: Οι 24.991 εργάζονται στην ΕΥΣ, 1.500 στα The Mart και 1.319 στη Χαλκιαδάκης.

Επενδύσεις 59 εκατ. ευρώ το 2018 σε υποδομές
Το 2018 η ΕΥΣ προχώρησε σε μια σειρά επενδυτικών πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιό τους, ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση, επαναλειτουργία και ανακαίνιση του δικτύου των νεοαποκτημένων καταστημάτων, με την πλήρη ανακαίνιση 125 συνολικού χώρου έκθεσης 100.000τμ. Επίσης, προχώρησε η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων του ομίλου, έργο ιδιαίτερα απαιτητικό, το οποίο θα ολοκληρωθεί φέτος με την προσδοκία της εισφοράς σημαντικού οφέλους σε ό,τι αφορά τον εξορθολογισμό της εταιρικής λειτουργίας, την ομογενοποίηση των διαδικασιών και τη λήψη άμεσης και ακριβούς πληροφόρησης. Ακόμα, ενισχύθηκε το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου, με την προσθήκη άνω των 2.000 νέων θέσεων εργασίας και την εφαρμογή νέου και δικαιότερου, κατά την εταιρεία, συστήματος αμοιβών. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων του ομίλου πέρυσι έφτασε τα 59 εκατ. ευρώ.


Υπό ολοκλήρωση οι ανακαινίσεις καταστημάτων
Ως το τέλος του έτους η ΕΥΣ πρόκειται να ολοκληρώσει το πρόγραμμα ανακαινίσεων του δικτύου των νεοαποκτηθέντων καταστημάτων της. Ειδικότερα, ως τον Αύγουστο ανακαινίστηκαν 72 καταστήματα χώρου έκθεσης 42.000τμ, ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση της ανακαίνισης ακόμη 43, χώρου έκθεσης 25.000τμ. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα 13 καταστήματα της αχαϊκής αλυσίδας Κρόνος, που από τον Ιούλιο είναι εξολοκλήρου ιδιοκτησία της ΕΥΣ. Εξάλλου, την 1η Νοεμβρίου η ΕΥΣ θα προχωρήσει στην παροχή προγράμματος ομαδικής ασφάλισης στους εργαζομένους της, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας, που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο φέτος. Πρόκειται, αν όχι για το μεγαλύτερο, για ένα από τα πιο μεγάλα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης στη χώρα.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Στο εξής το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο στα επόμενα βήματα της ΕΥΣ. Το κρίσιμο γι’ αυτήν είναι να ολοκληρώσει επιτυχώς το εγχείρημά της, ανακτώντας τον τζίρο που αναλογεί στο δίκτυό της, ανεβάζοντας εντέλει την απόδοσή της στην περιφέρεια, όπου έχει ακόμη αυξημένα περιθώρια δράσης.

Γνώστης της αγοράς, σχολιάζοντας την απόφαση της αλυσίδας να μην επενδύει στη διαφήμιση και την προώθηση των προσφορών της μέσω φυλλαδίων, αποφάνθηκε ότι έπραξε σοφά. «Το καλύτερο που μπορεί να κάνει σήμερα, είναι να συνεχίσει να «σιωπά», αφήνοντας το συναίσθημα του καταναλωτή να δουλεύει, όπως δούλεψε όλα τα προηγούμενα χρόνια, περιλαμβανομένης της κρίσιμης περιόδου ενσωμάτωσης των καταστημάτων της Μαρινόπουλος στο δίκτυό της», είπε, προσθέτοντας ότι ο επόμενος στόχος της πρέπει να είναι η ανάδειξη των στοιχειών, που τη διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές της, «αποφεύγοντας την ανάλωση δυνάμεων και πόρων στην επικοινωνία».

Γενικότερα άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι η απόφαση της διοίκησης της ΕΥΣ να κινηθεί αναπτυξιακά με ήπιο ρυθμό, ώστε να έχει υπό τον πλήρη έλεγχό της την κατάσταση, χωρίς επίθεση στους ανταγωνιστές της και μη μπαίνοντας σε πεδία που δεν γνωρίζει, ήταν μάλλον σωστή. Από αυτή τη σκοπιά το κρίσιμο για την εταιρεία είναι στον κάθε επόμενο χρόνο να κατοχυρώνει όσα κερδίζει, μη ρισκάροντας «ξανοίγματα», που πιθανώς θα την υποχρεώσουν σε υποχώρηση υπό την πίεση του ανταγωνισμού. Η διοίκησή της, άλλωστε, φαίνεται πως γνωρίζει ότι από το 2021 ή το πολύ το 2022 οι ανταγωνιστές της θα περάσουν στην επίθεση, όπως ήδη έχουμε γράψει σε προηγούμενα ρεπορτάζ, άρα οφείλει να είναι έτοιμη να τους αντιμετωπίσει.

Τα πεδία άμεσης δράσης
Στο μεταξύ, η διοίκηση της εταιρείας έχει να διαχειριστεί μια σειρά σοβαρών ζητημάτων, όπως, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αναδιοργάνωσης του προσωπικού και των σχετικών διαδικασιών και η εγκατάσταση προγράμματος SAP. Ήδη το πρόγραμμα εγκαταστάθηκε στο λογιστήριο της εταιρείας και από την 1η Ιανουαρίου του 2020, σε ορίζοντα λίγων μηνών, θα καταστεί πλήρως λειτουργικό για το σύνολο των καταστημάτων της, ώστε «μητρικά» και νεοαποκτηθέντα να προσαρμοστούν σε κοινό πλαίσιο διαδικασιών. Σήμερα η ΕΥΣ, προκειμένου να λειτουργεί συντονισμένα τα συστήματά της, δημιουργεί «γέφυρες» επικοινωνίας μεταξύ των «δύο δικτύων». Η πλήρης εγκατάσταση του SAP θα εξασφαλίσει στην αλυσίδα σημαντικές οικονομίες κλίμακας, οφειλόμενες στην ταχύτερη διαχείριση των προϊόντων, που θα επιδράσουν άμεσα και ευμενώς στο καθαρό της αποτέλεσμα.

Κρίσιμο ζήτημα, επίσης, είναι η ενοποίηση των κεντρικών εταιρικών αποθηκών της Αθήνας σε ενιαίο χώρο, έκτασης περίπου 100.000τμ. Η σχετική επένδυση, ήδη υπό σχεδιασμό, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ (αγορά ακινήτου, κατασκευή χώρου, καθορισμός-εφαρμογή αλγορίθμων κ.ά.). Περίπου το 35%-40% της επένδυσης θα αφορά την εφαρμογή εξειδικευμένων αλγορίθμων, που θα επιτρέψουν στην εταιρεία την απόλυτη αυτοματοποίηση στα συστήματα διαχείρισης και διακίνησης των προϊόντων. Κατά πληροφορίες η εταιρεία αναζητά χώρο γι’ αυτή τη μεγάλη επένδυσή της στον Ασπρόπυργο.

Άλλα πεδία δράσης που ανοίγουν για την ΕΥΣ είναι:

  • Η επανέναρξη του προγράμματος ανακαίνισης των «μητρικών» καταστημάτων Σκλαβενίτης, που το διέκοψε η επιτακτική ανάγκη της προσαρμογής στο δίκτυο των νεοαποκτηθέντων καταστημάτων.
  • Η αναζήτηση χώρων για τη λειτουργία και νέων καταστημάτων. Οι πηγές μας λένε ότι η στιγμή που η εταιρεία θ’ αρχίσει να επενδύει σε νέα καταστήματα δεν θα αργήσει, καθώς υπάρχουν αστικά κέντρα στην περιφέρεια που η ΕΥΣ, είτε έχει μεν παρουσία, αλλά με ένα σούπερ μάρκετ, ενώ θα μπορούσε να εγκαταστήσει τουλάχιστον ακόμα ένα, είτε δεν έχει κατάστημα.
  • Η επέκτασή της στον τομέα του franchise –το σχετικό πλάνο εκκρεμεί να τεθεί προς υλοποίηση από το 2021.
  • Η οργάνωση αξιόπιστου e-shop, το οποίο ήδη ετοιμάζεται. Κατά πληροφορίες η αρχική σχετική επένδυση θα είναι ύψους 4-5 εκατ. ευρώ και γίνεται με την προσδοκία απόδοσης ετήσιου τζίρου 15-20 εκατ. ευρώ μετά από πέντε χρόνια.

Άκαιρη η συζήτηση περί διεθνούς συνεργασίας
Σε ό,τι αφορά το σενάριο μιας πιθανής στο μέλλον μετοχικής συνεργασίας της ΕΥΣ με πολυεθνικό όμιλο του κλάδου, παράγοντας της εταιρείας, με τον οποίο συζητήσαμε, επέμεινε ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός στρατηγικού σχεδιασμού, κυρίως εφόσον υπολείπονται ακόμα πολλά ως την ολοκλήρωση του μεγάλου εγχειρήματος που ανέλαβε η ΕΥΣ το 2015. Τόνισε ότι προς το παρόν η διοίκηση του ομίλου καν δεν βλέπει να υπάρχουν τα περιθώρια συμμετοχής της σε σχετικό διάλογο με τρίτους, καθώς ο κύκλος της αναδιοργάνωσης των δομών του ομίλου δεν έχει ακόμα κλείσει, άρα είναι ενωρίς για τις απαιτούμενες εγγυήσεις επιτυχίας του εγχειρήματος…