Στρατηγικό σχέδιο ώστε μέσα στην επόμενη διετία να καταστεί τουλάχιστον οικονομικά ουδέτερο –από ζημιογόνο σήμερα– το αποτέλεσμα της δραστηριότητάς της στο e-commerce, έχει καταστρώσει η διοίκηση της ΕΥΣ. Όπως αναφέρουν στελέχη της εταιρείας, η επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι εφικτή, μέσω του συντονισμού τριών δράσεων.

H πρώτη αφορά στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της τεχνολογίας για την καταγραφή, την αξιολόγηση και τον επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών που ακολουθεί η εταιρεία στα dark stores, ώστε να λειτουργούν πιο αποδοτικά. Ήδη γίνονται οι σχετικές κινήσεις και τα πρώτα αποτελέσματα κρίνονται θετικά.

Η δεύτερη δράση αφορά στην αύξηση των παραγγελιών, προκειμένου να μειωθεί το λειτουργικό κόστος ανά αποστολή και η δραστηριότητα να οδηγηθεί ευκολότερα στην κερδοφορία. Παράγοντες της εταιρείας σημειώνουν ότι η αύξηση του αριθμού των ημερήσιων παραγγελιών θα προέλθει μέσα από πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σήμερα η ΕΥΣ, προκειμένου να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού και ιδιαίτερα των νεαρότερων σε ηλικία πελατών της, όσων δηλαδή έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με το διαδίκτυο.

Η τρίτη δράση σχετίζεται με την αύξηση της μέσης αξίας των αγορών ανά ηλεκτρονική παραγγελία. Ήδη σε μεγάλο βαθμό ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται. Ιδιαίτερα, μάλιστα, μετά την απόφαση που έλαβε η αλυσίδα (περίπου προ οκταμήνου) να μην χρεώνει τις αποστολές-παραδόσεις παραγγελιών αξίας άνω των 100 ευρώ. Η απόφασή της αυτή ώθησε τους πελάτες της να αποφασίσουν την αύξηση του κόστους των αγορών τους ανά παραγγελία, προκειμένου να αποφεύγουν τις χρεώσεις αποστολής. Βάσει στοιχείων που αφορούν την έως τώρα εφαρμογή του μέτρου, όλα δείχνουν ότι η τάση της αύξησης της μέσης αξίας του ηλεκτρονικού καλαθιού θα συνεχιστεί, ενισχύοντας συνολικά τις ηλεκτρονικές πωλήσεις της ΕΥΣ.

Θεαματικές επιδόσεις
Πάντως, αν επισημαίνουν κάτι τα στελέχη της αλυσίδας, αυτό είναι ότι οι online πωλήσεις εμφανίζουν ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο του συνολικού ρυθμού αύξησης των πωλήσεων των φυσικών καταστημάτων της αλυσίδας, με αποτέλεσμα με την πάροδο των μηνών το e-commerce της ΕΥΣ να ενισχύει τη δυναμική του. Σήμερα το μερίδιο που κατέχει το eShop στα συνολικά ετήσια έσοδα της ΕΥΣ ανέρχεται στο 3%.

Σημειώνεται ότι το 2023 ο κύκλος εργασιών της αλυσίδας αυξήθηκε περίπου κατά 15% έναντι του 2022, οπότε στο βαθμό που το εταιρικό της eShop εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις, σημαίνει ότι χρόνο με τον χρόνο κερδίζει όλο και μεγαλύτερο μέρος του κοινού της, «κλέβοντας» ταυτόχρονα μερίδια από τα ανταγωνιστικά του online σούπερ μάρκετ.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο προαναφερόμενος σχεδιασμός εξελιχθεί ομαλά και παράλληλα με τη ταχύρρυθμη επέκταση των υποδομών υποστήριξης των ηλεκτρονικών πωλήσεων, η ΕΥΣ θα μπορούσε το 2026 να παρουσιάσει ουδέτερο αποτέλεσμα από τη δραστηριότητά της στο e-commerce, θέτοντας ως επόμενο στόχο την κερδοφορία.

Στο πλαίσιο αυτό, εξάλλου, η αλυσίδα εξετάζει τρόπους επέκτασης των dark stores, όπως και της αύξησης του αριθμού των καταστημάτων της, που υποστηρίζουν τη συνεργασία της με την eFood στον τομέα της διανομής. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα η εταιρεία λειτουργεί δύο dark stores στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, ενώ στα περισσότερα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας έχει ως βάση για τη δραστηριότητά της στο e-commerce ορισμένα από τα μεγάλα καταστήματά της, τα οποία λειτουργούν στη λογική των hubs.