Ο κλάδος των τροφίμων, αν και δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «ατμομηχανή των ελληνικών εξαγωγών», αναμφισβήτητα την οκταετία της οικονομικής κρίσης έχει επιδείξει αξιοσημείωτη σταθερότητα και αυξητική πορεία, με εξαίρεση το 2009. Αντίθετα οι εξαγωγές ποτών-καπνού, όπως και ελαίων-λιπών, ακολουθούσαν φθίνουσα πορεία μέχρι το 2014 και μόνο το 2015 έδειξαν σημεία ανάκαμψης η οποία, ωστόσο, δεν θα έχει διάρκεια.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων το διάστημα 2008-2015 αυξήθηκαν κατά 29,8%, ποσοστό που μεταφράζεται σε επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ. Ο κλάδος συμμετέχει με μερίδιο 20,4% στις συνολικές εξαγωγές της χώρας, ενώ το 2008 η συμμετοχή του περιοριζόταν στο 18,9%. Το 2015 η αξία των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων άγγιξε τα 5,2 δισ. ευρώ, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ οκταετίας, και ήταν αυξημένες κατά 12,4% σε σχέση με το 2014.

Στις επιμέρους κατηγορίες του κλάδους η εικόνα της οκταετίας είναι η εξής:

  • Τρόφιμα και ζώντα ζώα: Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 26,9% ή περίπου 800 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 3,8 δισ. ευρώ. Το 2015 σημειώθηκε ρεκόρ οκταετίας, με την αύξηση σε σχέση με το 2014 να φθάνει το 2,7%. Ο κλάδος κατέχει το 15% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών.
  • Ποτά και καπνός: Το 2016 οι εξαγωγές του κλάδου ανήλθαν σε 658 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,6% σε σχέση με το 2014. Το ποσό αυτό αποτελεί ρεκόρ οκταετίας. Συγκριτικά με το 2008 οι εξαγωγές ποτών και καπνού σημείωσαν αύξηση της τάξης του 6,3% και το μερίδιό τους στο σύνολο των εξαγωγών μειώθηκε από 2,9% σε 2,6%.
  • Ρεκόρ οκταετίας σημείωσαν και οι εξαγωγές ελαίων και λιπών, καθώς εκτινάχτηκαν στα 713 εκατ. ευρώ από 317 εκατ. το 2014 (αύξηση 124,4%). Το 2008 η αξία των εξαγωγών του κλάδου είχε φτάσει τα 369 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι το 2015 ήταν αυξημένες κατά 93,2%. Πάντως, τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε ξεπεράσει τα 400 εκατ. ευρώ, με εξαίρεση το 2013 που είχαν φτάσει τα 577 εκατ. ευρώ. Πέρσι το μερίδιο του κλάδου στο σύνολο των εξαγωγών ανήλθε στο 2,9% από 1,7% που ήταν το 2008 και 1,2% το 2014.

Σε πτωτική πορεία οι εξαγωγές μας ως σύνολο
Η ανθεκτικότητα που εμφανίζει ο κλάδος των αγροτικών προϊόντων εν μέσω της ύφεσης, καταδεικνύεται μεταξύ άλλων και από το γεγονός ότι οι εξαγωγές εμφανίζουν μια συνεχή αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών, που βρίσκονται σε συνεχή πτωτική πορεία από το 2012 και μετά.

Πιο συγκεκριμένα, το 2012 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 27,3 δισ. ευρώ, που αποτελεί και το ρεκόρ οκταετίας. Έκτοτε μειώνονται συνεχώς και πέρσι είχαν περιοριστεί σε επίπεδα κάτω των 25,5 δισ. ευρώ, με τη συνολική μείωση να φθάνει το 7% ή 1,9 δισ. ευρώ. Το ίδιο διάστημα οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν περίπου κατά 600 εκατ. ευρώ ή κατά 13%.

Επιπλέον σημειώνουμε ότι παρά τη σημαντική μείωση που σημείωσαν οι εξαγωγές καυσίμων το 2015 σε σύγκριση με το 2014 (κατά 2,7 δισ. ευρώ ή 26,4%), ο συγκεκριμένος κλάδος κατέχει τη μερίδα του λέοντος στην επιπλέον αξία που αποκόμισαν οι ελληνικές εξαγωγές την περίοδο της ύφεσης. Το 2015 οι εξαγωγές καυσίμων έφθασαν τα 7,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3 δισ. ευρώ ή 66,1% σε σχέση με το 2008. Την ίδια περίοδο το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών αυξήθηκε κατά 20,4% ή 4,4 δισ. ευρώ. Μάλιστα, οι εξαγωγές καυσίμων είχαν ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ την τριετία 2012-2014.

Με εξαίρεση τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, που με αύξηση 29,3% «τρέχουν ταχύτερα» από το σύνολο των εξαγωγών, από τους υπόλοιπους κλάδους μόνο οι πρώτες ύλες, τα χημικά και τα εμπιστευτικά προϊόντα, καταγράφουν αύξηση σε σχέση με το 2008, 21,8%, 11,4% και 6,4% αντίστοιχα. Στα υπόλοιπα βιομηχανικά προϊόντα οι εξαγωγές σημείωσαν πτώση 4,5% (-400 εκατ. ευρώ).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αναφέρονται στον όγκο και σε ορισμένα άλλα ποιοτικά στοιχεία των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, που παρουσιάζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), για το διάστημα 2008-2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣΕ, στην κατηγορία των Τροφίμων και Ζώντων Ζώων ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 18%, στους 3,43 εκατ. τόνους το 2014 από 2,9 εκατ. το 2008. Το ιστορικό ρεκόρ σε όρους όγκου εξαγωγών εντοπίζεται το 2010 (3,53 εκατ. τόνοι).

Στην κατηγορία των Ποτών και Καπνού ο όγκος των εξαγωγών κυριολεκτικά καταβαραθρώθηκε, σημειώνοντας πτώση 94%, λόγω κυρίως των μειωμένων εξαγωγών χύμα καπνού. Όπως επισημαίνει ο ΠΣΕ, στον κλάδο παρατηρείται αναδιάρθρωση του εξαγωγικού προτύπου, υπέρ των συσκευασμένων-μεταποιημένων προϊόντων (ποτά, τσιγάρα) έναντι των χύδην φορτίων του παρελθόντος, γεγονός που μεταφράζεται και σε υψηλότερη προστιθέμενη αξία ανά τόνο εξαγωγών.

Μειωμένες σε όρους όγκου είναι και οι εξαγωγές ελαίων και λιπών, κατά 26,3% (από 182,5 εκατ. τόνους το 2008 σε 134,7 εκατ. το 2014). Ο ΠΣΕ επισημαίνει ότι το 90% του ελαιολάδου εξάγεται σε χύδην μορφή προς γειτονικές χώρες και κυρίως την Ιταλία, ενώ πολλές προσπάθειες τυποποίησης και διάθεσης του προϊόντος με όρους branding είναι αποσπασματικές και συχνά θνησιγενείς.

Οι ελληνικές εξαγωγές στην εποχή της μεγάλης ύφεσης (εκατ.ευρώ)
Κατηγορία 2008 Μερίδιο 2015 Μερίδιο Μεταβολή
Τρόφιμα και ζώντα ζώα 3.008,5 14,2% 3.818,3 15,0% 26,9%
Ποτά και καπνός 618,7 2,9% 657,5 2,6% 6,3%
Έλαια και λίπη 369,1 1,7% 713,0 2,8% 93,2%
Αγροτικά Ποϊόντα 3.996,3 18,9% 5.188,8 20,4% 29,8%
Πρώτες ύλες 837,3 4,0% 1.019,5 4,0% 21,8%
Καύσιμα 4.576,2 21,6% 7.599,5 29,9% 66,1%
Χημικά 2.402,8 11,4% 2.677,0 10,5% 11,4%
Βιομηχανικά Προϊόντα 4.190,4 19,8% 4.073,3 16,0% -2,8%
Μηχανολογικός εξοπλισμός 2.560,7 12,1% 2.559,4 10,1% -0,1%
Διάφορα βιομηχανικά 2.021,2 9,6% 1.743,1 6,8% -13,8%
Εμπιστευτικά προϊόντα 561,8 2,7% 597,7 2,3% 6,4%
Συνολικές εξαγωγές 21.146,7 100,0% 25.458,3 100,0% 20,4%

Η ίδια τάση και φέτος
Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι η πτωτική πορεία των εξαγωγών συνεχίζεται και το 2016. Το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου οι συνολικές εξαγωγές έπεσαν οριακά κάτω από τα 16 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 6,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Αντίθετα με τη γενική πτωτική τάση, η ανοδική πορεία των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων συνεχίζεται και το 2016. Συνολικά οι εξαγωγές του κλάδου το οκτάμηνο έφτασαν τα 3,66 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,4%.

Οι εξαγωγές τροφίμων και ζώντων ζώων αυξήθηκαν κατά 9,5% και έφτασαν τα 2,74 δισ. ευρώ. Αυξημένες κατά 10,4% είναι και οι εξαγωγές ποτών και καπνού (481 εκατ. ευρώ), ενώ μειώθηκαν οι εξαγωγές λαδιών και λιπών κατά 12,7% (436 δισ. ευρώ). Στις υπόλοιπες κατηγορίες αγαθών η πορεία των εξαγωγών είναι πτωτική: πρώτες ύλες -11,2%, καύσιμα -19,9%, βιομηχανικά προϊόντα -1,4%, εμπιστευτικά -20,2%.