Επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης το 2000 δήλωσαν, σε ποσοστό 42,4%, οι ελληνικές οικογένειες σε πρόσφατη έρευνα του ICAP. Σε αντίστοιχη προηγούμενη έρευνα για το 1999 το ποσοστό αυτό ήταν 31%... Ως αιτίες καταγράφονται οι αυξήσεις των τιμών στα είδη διατροφής, στις μεταφορές, στη στέγαση και στην ένδυση-υπόδηση, καθώς και η «ανοιχτή πληγή» του ΧΑΑ, που πονά τους δεκάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Περισσότερο από ένα στα τρία νοικοκυριά εμφανίζονται απαισιόδοξα για το 2001.

Επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης, κατά το έτος 2000, δήλωσαν σε ποσοστό 42,4% οι ελληνικές οικογένειες σε έρευνα της εταιρείας ICAP, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1000 νοικοκυριών στο διάστημα από 2 Απριλίου έως 8 Μαϊου φέτος.

Αντίστοιχη προηγούμενη έρευνα για το 1999 είχε δώσει ποσοστό 31,0%. Έτσι, παρά τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος πέρυσι, με την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και παρά την οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 3,7%, τα νοικοκυριά δηλώνουν χειροτέρευση της οικονομικής τους κατάστασης. Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, η αιτία της χειροτέρευσης ήταν ο πληθωρισμός και πιο συγκεκριμένα οι αυξήσεις των τιμών των ειδών διατροφής, των μεταφορών, της στέγασης και της ένδυσης-υπόδησης. Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται αναμφίβολα με την κατακόρυφη αύξηση των τιμών του πετρελαίου πέρυσι, τα προβλήματα στον κλάδο της διατροφής με τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και τον αφθώδη πυρετό. Επίσης, στα συμπεράσματα της έρευνας καταγράφεται και η χειροτέρευση της κατάστασης στο Χρηματιστήριο, ως αιτία της επιδείνωσης του κλίματος στα νοικοκυριά. Πάντως, ένα αυξημένο ποσοστό νοικοκυριών 29,4% δήλωσε βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης, κυρίως λόγω της δημιουργίας νέων ευκαιριών απασχόλησης. Ωστόσο, η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης ενός αυξανόμενου τμήματος των νοικοκυριών πέρυσι εμφανίζεται και στις εκτιμήσεις για το 2001. Πιο συγκεκριμένα, περισσότερα από ένα στα τρία νοικοκυριά εμφανίζονται απαισιόδοξα για φέτος, σε σύγκριση με μόνο ένα στα πέντε κατά την αντίστοιχη περσινή έρευνα.

Φρένο στην αισιοδοξία οι πληθωριστικές πιέσεις

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων φέτος αποτελεί τον σημαντικότερο ίσως λόγο για τη χειροτέρευση του κλίματος στα νοικοκυριά. Ωστόσο, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου από τον Ιούνιο φέτος και μετά, επιτρέπει κάποια αισιοδοξία. Δυστυχώς, όμως, παρά τη βελτίωση της κατάστασης στην αγορά των καυσίμων, η ανακοίνωση των πληθωριστικών επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο στο 3,9%, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια τέτοιας αισιοδοξίας. Έτσι, η πτώση της τιμής των καυσίμων φέτος το καλοκαίρι ήταν το μοναδικό φρένο στις πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται σε αγορές όπως τα είδη διατροφής, η αναψυχή και η διασκέδαση, αλλά και γενικότερα όλες οι καταναλωτικές δραστηριότητες έξω από το σπίτι. Με τα δεδομένα που υπάρχουν πάντως αυτή τη στιγμή είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει βελτίωση στο καταναλωτικό κλίμα μέχρι το τέλος του χρόνου. Περισσότερα όμως για τις πληθωριστικές πιέσεις σε άλλες σελίδες του περιοδικού.

Επιστρέφοντας πίσω στα ελληνικά νοικοκυριά να πούμε ότι το καλύτερο στήριγμα των αισιόδοξων οικογενειών είναι οι θετικές προσδοκίες για εξασφάλιση νέου εισοδήματος από πηγές που δεν είχαν έως τώρα. Οι προσδοκίες αυτές είναι πολύ πιο έντονες φέτος από ό,τι πέρυσι. Δεύτερος λόγος βελτίωσης της κατάστασης των νοικοκυριών που βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον, είναι η αύξηση του εισοδήματος από τις υπάρχουσες πηγές. Ελάχιστα πάντως αισιόδοξα νοικοκυριά (σχεδόν μηδενικό ποσοστό) αποδίδουν φέτος την προσδοκία για βελτίωση της οικονομικής τους θέσης στο Χρηματιστήριο, αντίθετα με το παρελθόν, όπου το ποσοστό αυτό ήταν αρκετά υψηλό και ανερχόταν στο 11,9%. Συνολικά, πάντως, η τόσο ραγδαία χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης και των προσδοκιών των νοικοκυριών φέτος είναι αρκετά δύσκολο να ερμηνευθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό από τον πληθωρισμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Προσδοκίες για μεταβολή της οικονομικής κατάστασης (%)

———————————————————–

2001/2000 2000/1999

————————————————————–

Βελτίωση 14,7 27.0

Στασιμότητα 33,5 34,9

Επιδείνωση 34,8 19,9

Αβεβαιότητα 17,0 18,2

———————————————————-