Τις δυνάμεις του στον κλαδικό ανταγωνισμό και εναντίον της κρίσης μετρά ένα σχετικά νέο δίκτυο πωλήσεων στη Βόρειο Ελλάδα, με την επωνυμία Ελληνικά Market. Η ομώνυμη εταιρεία, που ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2012 και αναπτύσσεται με τη μέθοδο του franchise, διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο 1,5 εκατ. ευρώ και οι μέτοχοί της προέρχονται από τους ίδιους τους franchisees.

Αν και μετρά λίγους μήνες δράσης, έχει θέσει υπό τη σκέπη της ήδη 60 σημεία πώλησης. Πρόκειται για καταστήματα που εδρεύουν στους νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Σερρών, Χαλκιδικής και Κιλκίς.Η ταχεία ανάπτυξη οφείλεται στον κ. Γιάννη Πηλίδη, γνωστό παράγοντα στο οργανωμένο λιανεμπόριο, ο οποίος αποχωρώντας από τη Βήτα Πι, δημιούργησε την εταιρεία Ελληνικά Market, με «μαγιά» περίπου τα 40 σημεία πώλησης της αλυσίδας Άριστα, που αποχώρησαν από το δίκτυο της Βήτα Πι.

Όπως δήλωσε στο σελφ σέρβις, η οργάνωση των πρώτων καταστημάτων υπό νέο καθεστώς franchise με κοινή επωνυμία Ελληνικά Market, προκάλεσε το ενδιαφέρον 20 νέων συνεργατών, έτσι ώστε η εταιρεία έφτασε κιόλας να αριθμεί 60 καταστήματα, συνολικού τζίρου περίπου 20 εκατ. ευρώ (σε τιμές χονδρικής). Πρόκειται για στόχο ο οποίος, βάσει του αρχικού πλάνου, επρόκειτο να επιτευχθεί έως τα τέλη του 2012. Το γεγονός ότι καλύφθηκε γρήγορα δημιουργεί αισιοδοξία στη διοίκηση της εταιρείας για τις θετικές προοπτικές που διανοίγονται παρά το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον.

Επιδίωξη πλέον της εταιρείας είναι έως τα τέλη του Ιουνίου του 2013, οπότε κλείνει ο ισολογισμός της χρήσης, το δίκτυό της να αριθμεί 80 καταστήματα λιανικής και τζίρο της τάξης των 25 εκατ. ευρώ (πάντα σε τιμές χονδρικής). Κατά τον κ. Πηλίδη, η εταιρεία αναπτύσσεται με προσεκτικές κινήσεις, λόγω της οικονομικής κρίσης και των κινδύνων που υπάρχουν να επιβαρυνθεί με επισφάλειες. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξή της με αργούς ρυθμούς αποτελεί συνειδητή επιλογή αντί της γρήγορης και υπό τέτοιες συνθήκες ενδεχομένως επισφαλούς επέκτασης. Για το λόγο αυτό η διοίκησή της αποφεύγει να ανακοινώσει τους μακροπρόθεσμους στόχους της.

Ελληνικά Market-Πρόοδος, στόχος 50 εκατ. σε 8 μήνες  
Η είσοδος ενός επιχειρηματία στο δίκτυο Ελληνικά Market προϋποθέτει την αποδοχή εκ μέρους του της ενιαίας ταυτότητας του δικτύου και της μηχανοργάνωσης του ή των καταστημάτων του, γεγονός που συνεπάγεται ένα αυξημένο κόστος ενσωμάτωσης του εκάστοτε καταστήματος στο δίκτυο. Ως προς την έκταση των καταστημάτων του δικτύου, κυμαίνεται μέχρι τα 130τμ.

Ο κ. Ι. Πηλίδης, γενικός διευθυντής της εταιρείας, διευκρινίζει ότι η τροφοδοσία των καταστημάτων της γίνεται μέσω της Πρόοδος-Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες ΑΕ, εταιρείας η οποία επίσης αναπτύσσεται με τη μέθοδο του franchise στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αυτή εκτός από την υποστήριξη της Ελληνικά Market υποστηρίζει και ένα δικό της δίκτυο franchise, με την επωνυμία Πρόοδος. Και σε αυτή την εταιρεία ο κ. Πηλίδης ασκεί τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή. Το δίκτυο της Πρόοδος αριθμεί περί τα 150 καταστήματα λιανικής, συνολικού ετήσιου τζίρου περίπου 20 εκατ. ευρώ. Από κοινού τα δύο δίκτυα, με βάση τα σημερινά δεδομένα, πραγματοποιούν ετήσιο τζίρο της τάξης των 40 εκατ. ευρώ. Ο στόχος τους είναι να αυξήσουν τον συνολικό τους τζίρο στα 50 εκατ. ευρώ μέχρι τον Ιούνιο του 2013.