Στην απορρόφηση της Κλιάφας προχωρά η Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ, τέσσερα χρόνια μετά την εξαγορά της τρικαλινής εταιρείας αναψυκτικών. Για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία ανέθεσαν τον περασμένο Μάρτιο σε ελεγκτική εταιρεία τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Κλιάφας, με βάση τον ισολογισμό της για το 2023, με στόχο την εισφορά τους στη μητρική εταιρεία.

Σύμφωνα με την έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας, η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Κλιάφας στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανερχόταν σε 12,02 εκατ. ευρώ – μεταξύ άλλων, η αξία του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας υπολογίζεται στα 4,05 εκατ. ευρώ, συν ακόμα 1,09 εκατ. ευρώ που είναι η αξία των οικοπέδων που έχει στην ιδιοκτησία της, ενώ το σύνολο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων της παραγωγικής μονάδας της εταιρείας υπολογίζεται σε 10,67 εκατ. ευρώ.

Στα 2,14 εκατ. ευρώ εκτιμάται η συμμετοχή της Κλιάφας στη θυγατρική εταιρεία Δουμπιά, από την οποία έχει και απαίτηση ύψους 2,22 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποθέματα της εταιρείας στα τέλη του 2023 κυμαίνονταν λίγο πάνω από το 1,5 εκατ. ευρώ. Στη λογιστική αξία των 12,02 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται και συσσωρευμένες ζημίες (ζημίες εις νέον) που στα τέλη του 2023 ανέρχονταν σε 12,34 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter