Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων χωρών της ΝΑ Ευρώπης, όμως αδυνατεί να προσελκύσει τον αναλογούντα όγκο επενδύσεων, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Ernst & Young Southeast Europe για την επενδυτική ελκυστικότητα της ΝΑ Ευρώπης. Είναι ενδεικτικό ότι, ενώ κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων ιεραρχούν την Ελλάδα στην 3η κατά σειρά θέση από άποψη επενδυτικής ελκυστικότητας (48% των προτιμήσεων, έναντι 58% της Ρουμανίας και 49% της Τουρκίας), την πενταετία 2001-2005 η Ελλάδα συγκέντρωσε μόλις το 4% των ξένων άμεσων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στη ΝΑ Ευρώπη!

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν κορυφαία διοικητικά στελέχη 200 διεθνών επιχειρήσεων:

  • Η Δυτική Ευρώπη αποτελεί με διαφορά την πλέον ελκυστική περιοχή για τη δυνητική εγκατάσταση επιχειρήσεων (34% των προτιμήσεων των ερωτηθέντων). Ακολουθεί η Κεντρική Ευρώπη (18%), ενώ η ΝΑ Ευρώπη φαίνεται να κερδίζει έδαφος στις προτιμήσεις των στελεχών. Το 8% των ερωτηθέντων που εδρεύουν εκτός της περιοχής θεωρεί την ΝΑ Ευρώπη ως την πλέον ελκυστική περιοχή για τη δυνητική εγκατάσταση επιχειρήσεων.
  • Η Επενδυτική ελκυστικότητα της ΝΑ Ευρώπης εντοπίζεται κυρίως σε οικονομικά κριτήρια: το 40% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η περιοχή αυτή είναι η πλέον ελκυστική με βάση το κόστος του εργατικού δυναμικού και το 31% με βάση την αύξηση της παραγωγικότητας.

Σε ό,τι αφορά την επενδυτική ελκυστικότητα της Ελλάδας, η έρευνα καταδεικνύει την αναντιστοιχία μεταξύ της εικόνας της χώρας στους ξένους επενδυτές και της πραγματικής επενδυτικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, η χώρα μας ιεραρχείται από τους ερωτηθέντες στην 3η κατά σειρά θέση από άποψη επενδυτικής ελκυστικότητας, συγκεντρώνοντας την προτίμηση του 48% των ερωτηθέντων, έναντι 58% της Ρουμανίας και 49% της Τουρκίας. Όμως, η θετική αυτή αντίληψη με κανέναν τρόπο δεν μεταφράζεται σε επενδυτική δραστηριότητα, καθώς την πενταετία 2001-2005 η Ελλάδα συγκέντρωσε μόλις το 4% των ξένων άμεσων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στη ΝΑ Ευρώπη. Το 85% των επενδύσεων αυτών πραγματοποιήθηκαν σε τρεις χώρες: Ρουμανία 40%, Βουλγαρία 25% και Τουρκία 20%.

Σύμφωνα με την έρευνα, η χώρα μας καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε 11 από τα 18 κριτήρια ελκυστικότητας που εξετάσθηκαν, συμπεριλαμβανομένων της υποδομής των τηλεπικοινωνιών, της ποιότητας στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης, στις μεταφορές και στα logistics. Επίσης, αξιολογείται, μαζί με τη Ρουμανία, ως η χώρα με την υψηλότερη ποιότητα εργατικού δυναμικού.

Από την άλλη, οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι για να αυξηθεί περαιτέρω η ελκυστικότητα της Ελλάδας πρέπει να ληφθούν μέτρα που σχετίζονται με:

  • Την ευελιξία του εργατικού δικαίου (29% των ερωτηθέντων). 
  • Τις διοικητικές διαδικασίες (28%). 
  • Την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών συγκοινωνίας και επικοινωνιών (26%). 
  • Την ανταπόκριση στα δεδομένα που θέτει το οικονομικό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ (24%). 
  • Τη μείωση της φορολογίας (21%).