Την εταιρεία Χρυσά Αυγά υποδέχθηκε ως νέο μέλος η πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική των προσπαθειών για τη στήριξη και προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας ως μόνου ικανού βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου για την ώθηση της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.