Στα 57 έφτασαν τα μέλη της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας, μετά την ένταξη στους κόλπους της τής εταιρείας Μύλοι Δάκου, η οποία συνεχίζει τη μακρά παράδοση της οικογένειας του Παναγιώτη Δάκου στην αλευροβιοµηχανία, που άρχισε το 1875 διοικούμενη σήμερα από την 4η γενιά.

Οι εκλεκτές ποικιλίες σιτηρών, ο υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμός, η τεχνογνωσία και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, συμβάλλουν σήμερα στην παραγωγή περισσοτέρων από 75 τελικών προϊόντων.