Στους κόλπους της πρωτοβουλίας Ελλα-δικά μας εντάχθηκε ακόμα μία από τις μεγαλύτερες εγχώριες βιομηχανίες, η βιομηχανία ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής «Οικογένεια Στεργίου», που ιδρύθηκε το 1999 ως επέκταση της μητρικής εταιρείας Ε.&Κ. Στεργίου και Σία ΟΕ.