Η πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας, διαπραγματευόμενη με τους σημαντικότερους παραγωγούς και παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, επέλεξε τελικά τον όμιλο Elpedison ως τον κοινό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας των μελών της.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, υπογράφηκε ετήσια σύμβαση μεταξύ της Elpedison και της πρωτοβουλίας, βάσει της οποίας εξασφαλίζεται ενιαία και σταθερή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις ενταγμένες εταιρείες στην πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2018.

Η Elpedison εκτός του επιχειρηματικού τιμολογίου προχώρησε και σε ειδική προσφορά οικιακού τιμολογίου για τους 5.000 εργαζομένους των εταιρειών-μελών της πρωτοβουλίας, στο πλαίσιο των αρχών της τελευταίας για επιδίωξη κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας ολόκληρης της κοινότητάς της.

Εξάλλου, η Δίρφυς ΑΕ, που εδρεύει στη Χαλκίδα και εξειδικεύεται από το 1975 στην εμφιάλωση πόσιμου νερού, έγινε το 52ο μέλος της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της και συμβάλλοντας στην προώθηση της εγχώριας επιχειρηματικότητας, που την χαρακτηρίζουν η ελληνικότητα της έδρας, της παραγωγής και της ιδιοκτησίας.