Σχεδόν αμετάβλητος παρέμεινε το 2021 ο τζίρος της ΕΛΓΕΚΑ, στα 192,7 εκατ. ευρώ (2020: 192,5 εκατ.), με τα αυξημένα έσοδα της εταιρείας από την παροχή υπηρεσιών logistics να υπερκαλύπτουν τις απώλειες από την εμπορία τροφίμων και άλλων καταναλωτικών αγαθών. Ειδικότερα, οι πωλήσεις της εισηγμένης στον κλάδο των logistics παρουσίασαν αύξηση 11,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 39,1 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετη πορεία ακολούθησαν οι πωλήσεις στον κλάδο εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, από τα 157,2 εκατ. ευρώ το 2020 στα 153,2 εκατ. ευρώ (-2,5%).

Η ΕΛΓΕΚΑ παρουσίασε αύξηση της μικτής κερδοφορίας κατά 1,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020, η οποία όμως αντισταθμίστηκε από τις ανάλογες δαπάνες διάθεσης, με αποτέλεσμα η λειτουργική κερδοφορία να παραμείνει σε σχετικά σταθερά επίπεδα συγκριτικά με το 2020. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για το 2021 βελτιώθηκαν σε κέρδη ύψους 654.000 ευρώ έναντι ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης του 2020. Στη διάρκεια του περασμένου έτους, το μίγμα πωλήσεων του ομίλου διαφοροποιήθηκε ποιοτικά μέσω της ενίσχυσής του με νέα επώνυμα προϊόντα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη διάθεση ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου κωδικών στην αγορά.

Oι κίνδυνοι από τον πόλεμο στην Ουκρανία
Όπως σημειώνει η διοίκηση της εταιρείας, η αναταραχή που επικρατεί στις διεθνείς αγορές από τις αρχές του 2022 λόγω της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία έχει προκαλέσει μία σειρά από δυσμενείς επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, με συνέπεια τον περιορισμό των αποθεμάτων ορισμένων προϊόντων, την άμεση επίδραση στο κόστος της ενέργειας και την εκτόξευση των τιμών σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αποτυπώνονται τη δεδομένη στιγμή αφορούν στα υψηλά επίπεδα του πληθωρισμού και της ταυτόχρονης μείωσης των ρυθμών ανάπτυξης, μέσω του μειωμένου εισοδήματος των καταναλωτών και των χαμηλότερων περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων. Ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ εξετάζει τις κρίσιμες μεταβλητές που επηρεάζουν τους τομείς δραστηριοποίησής του και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προσαρμόζει ανάλογα την επιχειρηματική του λειτουργία, να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και να διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των εργασιών του.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ δεν διαθέτει επιχειρηματική παρουσία στη Ρωσία και την Ουκρανία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter