Στην ανανέωση της συμφωνίας της με την Ferrero SPA προχώρησε η ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ. Η συμφωνία αφορά στην αποκλειστική διανομή και μεταπώληση των ξηρών και ψυχόμενων προϊόντων της Ferrero στην ελληνική αγορά, με εξαίρεση τη ζώνη duty free.
H Ferrero SPA είναι μέλος του Ferrero Group, που δραστηριοποιείται παγκοσμίως στον χώρο της ζαχαροπλαστικής (σοκολατοποιία). Τα brands που απαρτίζουν τη σειρά των ξηρών προϊόντων της Ferrero είναι: Rocher, Raffaelo, Prestige, Nutella, Tic Tac, Kinder, Happy Snack, Duplo, Tronky κά. Η ανανέωση της συνεργασίας έχει ισχύ μέχρι την 31η Αυγούστου 2010.

Τα brands που απαρτίζουν τη σειρά των προϊόντων ψυγείου (ψυχόμενα) της Ferrero είναι: Kinder γαλακτοφέτες, Kinder Pingui, Kinder Maxi King, Kinder Paradiso και Kinder Chocofresh. Η ανανέωση της συνεργασίας για τα συγκεκριμένα προϊόντα έχει ισχύ μέχρι την 31η Αυγούστου 2012.

Οι παραπάνω συμφωνίες θα ανανεωθούν αυτόματα μετά την λήξη τους για άλλα τρία χρόνια, εκτός αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιήσει ότι δεν το επιθυμεί.

Η παραπάνω επιχειρηματική κίνηση για την ανανέωση της συμφωνίας ανάληψης από την ΕΛΓΕΚΑ της μεταπώλησης και διανομής των ξηρών και ψυχόμενων προϊόντων της Ferrero είναι πολύ σημαντική, καθότι η εν λόγω συνεργασία συνεισφέρει σε ποσοστό 50% περίπου στον ετήσιο κύκλο εργασιών της εταιρείας.