Το 80% της ελληνικής παραγωγικής εταιρίας επεξεργασμένου τυριού ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ εξαγόρασε η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

Το 80% της ελληνικής παραγωγικής εταιρίας επεξεργασμένου τυριού ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ εξαγόρασε η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

Η εταιρία ΒΙΟΤΡΟΣ, η οποία δραστηριοποιείται από το 1989 στην παραγωγή επεξεργασμένου τυριού, διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην παραγωγική διαδικασία και στην τεχνολογία των μηχανημάτων παραγωγής. Απασχολεί 30 άτομα και οι πωλήσεις της κατά το 1999 ανήλθαν στα 1,07 δισ. δρχ. Τα προϊόντα της, κυρίως κίτρινα τυριά τύπου ένταμ και γκούντα, διατίθενται στην ελληνική αγορά μέσω του εμπορικού δικτύου της ΕΛΓΕΚΑ, ενώ σημαντικό κομμάτι των παραγόμενων προϊόντων εξάγονται, με κύρια αγορά αυτή της Ρουμανίας, όπου επίσης διακινούνται μέσω της ELGEKA ROMANIA.

Για το 2000 ο κύκλος εργασιών της ΒΙΟΤΡΟΣ αναμένεται να ανέλθει σε 1,7 δισ. δρχ., ενώ τα προ φόρων κέρδη στα 120 εκατ. δρχ.