Με περιορισμένες απώλειες τζίρου, συγκρατημένες κινήσεις επέκτασης του δικτύου Proton, ενίσχυση των ιδιωτικών σημάτων και δυναμικότερη επικοινωνία αντιμετωπίζει ο όμιλος αγορών ΕΛΕΤΑ τις πιέσεις που υφίσταται από την ύφεση της ζήτησης και τον ανταγωνισμό των ισχυρών του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Το πρώτο εξάμηνο του 2013 βρήκε τον ΕΛΕΤΑ με μείωση τζίρου περίπου κατά 4%, δηλαδή πτώση ανάλογη αυτής με την οποία έκλεισε την προηγούμενη χρονιά. Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι έως το τέλος του έτους η εικόνα αυτή δεν θα ανατραπεί προς το χειρότερο, θεωρώντας μάλιστα ως πιθανό στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, κυρίως από το φθινόπωρο, να φανούν τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης της αγοράς.

Παράλληλα, επιχειρεί να ενδυναμώσει το δίκτυό του με νέες εγγραφές μελών, δυναμικού καταστημάτων μεγαλύτερου από αυτά που, λόγω της κρίσης, «κατεβάζουν ρολά». Στο πλαίσιο αυτό, το 2012 ο όμιλος ενέταξε στο δυναμικό του 15 νέα σημεία πώλησης, ενώ μέτρησε απώλειες, οι οποίες πάντως δεν υπερέβησαν τα 10 σούπερ μάρκετ. Φέτος, πέραν των απωλειών που είχε από τη συμφωνία πώλησης 5 καταστημάτων της αλυσίδας Μπαλάσκας στη Ι. & Σ. Σκλαβενίτης, άλλες απώλειες ως προς τον αριθμό των καταστημάτων δεν είχε ο όμιλος.

Στο τέλος του 2012 ο ΕΛΕΤΑ είχε υπό τον έλεγχό του 610 σημεία πώλησης που ανήκαν σε 390 επιχειρήσεις-μέλη του. Από αυτά, τα 180 καταστήματα λειτουργούν υπό το σήμα Proton. Οι ρυθμοί αύξησης των καταστημάτων που λειτουργούν υπό ενιαία εταιρική ταυτότητα έχουν τα τελευταία χρόνια περιοριστεί εξαιτίας της κρίσης. Υπολογίζεται ότι ανά 12μηνο σε ανακαίνιση και αναδιοργάνωση προχωρούν περί τα 5 με 10 σούπερ μάρκετ.

Έμφαση σε PL, επικοινωνία
Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, των οποίων η παρουσία έχει αναβαθμιστεί σημαντικά στα καταστήματα του ομίλου, συμμετέχουν στο σύνολο των πωλήσεων περίπου κατά 14%, έναντι 11% προ διετίας. Η διοίκηση του ΕΛΕΤΑ, αντιλαμβανόμενη την αυξημένη ζήτηση των private label κωδικών, φέτος προχώρησε στη δημιουργία νέων σημάτων σε δύο κατηγορίες προϊόντων, τα λαχανικά και τον τόνο. Παράλληλα, αυξάνει τις διατιθέμενες δαπάνες για την προβολή του από την τηλεόραση, όπως και από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ σημαντική κρίνεται η συμβολή των φυλλαδίων του ομίλου στις πωλήσεις, μέσω των οποίων γίνεται συστηματική προώθηση των ιδιωτικών σημάτων.

Αξιοσημείωτα οφέλη στις επιδόσεις του ομίλου κρίνει η διοίκησή του όσα προκύπτουν από τη διάθεση της κάρτας πιστότητας, η οποία, ωστόσο, εφαρμόζεται μόνο σε 90 από τα καταστήματα του δυναμικού του. Στα πλάνα του είναι και η σταθερή ανάπτυξη των κεντρικοποιημένων παραδόσεων στα μέλη του, στο πλαίσιο των οποίων τα τελευταία χρόνια έχει ενοικιάσει κεντρικές αποθήκες, μέσω των οποίων διακινείται περίπου το 5% του συνόλου των προϊόντων που διαθέτουν.

Σύμφωνα με τον κ. Χρήστο Πούρη, διευθυντή Ανάπτυξης του ομίλου, «παρά τις ασφυκτικές πλέον πιέσεις στην οργανωμένη λιανική, καταφέρνουμε και διατηρούμε σε περιορισμένη έκταση τις όποιες αρνητικές συνέπειες στα μεγέθη του ομίλου. Σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων μας είναι οι πολύ καλές σχέσεις που αναπτύσσουμε με τις προμηθεύτριες εταιρείες».