Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα των άρθρων 72 έως 77 (έτους 2022), εντάχθηκε ένα επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Elbisco, με απόφαση του αναπληρωτή προϊσταμένου της γενικής διεύθυνσης αναπτυξιακών νόμων και άμεσων ξένων επενδύσεων, Σωτήρη Αθανασίου.

Tο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής μπισκότων, φρυγανιών και διατηρούμενων προϊόντων ζαχαροπλαστικής της εταιρείας στη Χαλκίδα, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 9.586.540ευρώ.

Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει συνολική ενίσχυση ύψους 3.067.692,80, που αναλύεται σε 2.965.356,80 ευρώ ως επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και 102.336 ευρώ ως φορολογική απαλλαγή.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter