Την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει στις εταιρείες Μόρνος και EMFI (πρώην ΕΒΓΑ) σε κυπριακή εταιρεία συμφερόντων της προέδρου της, Ελένης Φιλίππου-Κουμάνταρου, δρομολογεί η Elbisco. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε στις 17 Μαρτίου να δώσει την άδειά του για την πώληση και μεταβίβαση 1.156.978 ονομαστικών μετοχών της Μόρνος και 306.175 ονομαστικών μετοχών της EMFI, κυριότητας της Elbiscο, στην κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία Lekeren Holdings Limited, εταιρεία ελεγχόμενη από την Ελένη Φιλίππου-Κουμάνταρου.

Το τίμημα για την πώληση των μετοχών θα ανέλθει στα 4.339.626,96 ευρώ αναφορικά με τις μετοχές της Μόρνος και 459.262,50 ευρώ αναφορικά με τις μετοχές της EMFI. Το τίμημα αυτό θα καταβληθεί δια συμψηφισμού με ισόποσες αξιώσεις της Lekeren Holdings Limited έναντι της Elbisco, σύμφωνα με δύο δανειακές συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί μεταξύ τους. Η συναλλαγή αναμένεται να καταρτιστεί την 1η Απριλίου και εντεύθεν.

Καλύπτει αξιώσεις 4,8 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Elbisco, οι υποχρεώσεις της προς τη Lekeren Holdings ανέρχονταν στα τέλη του 2020 στα 7,3 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία προχώρησε στις αρχές του 2021 σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση ενός εκατομμυρίου νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,5 ευρώ εκάστη, λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους των υποχρεώσεων της προς τη Lekeren Holdings, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Με τη μεταβίβαση των μετοχών των Μόρνος και EMFI, η εταιρεία καλύπτει επιπλέον αξιώσεις της Lekeren Holdings ύψους σχεδόν 4,8 εκατ. ευρώ.

Πάνω από 30% το μερίδιο στη Μόρνος
Σημειώνεται ότι μέχρι τα τέλη του 2021 το μερίδιο της Elbisco στη Μόρνος, το οποίο και μεταβιβάζει στη Lekeren Holdings, ανερχόταν σε 32,07%. Στις 17 Δεκεμβρίου αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Μόρνος κατά 441.000 ευρώ, με έκδοση 150.000 μετοχών, στην οποία δεν είναι σαφές αν συμμετείχε η Elbisco. Όσον αφορά στο μερίδιο της EMFI που μεταβιβάζει η Elbisco, αυτό είναι πολύ χαμηλότερο, αφού αφορά σε 306.165 μετοχές από τις 32.189.038 που αποτελούν το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της EMFI (ποσοστό κάτω από 1%).

Υπενθυμίζεται ότι η Μόρνος ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό την παραγωγή και εμπορία πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, τα οποία προορίζονται για παραγωγή και συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων τροφίμων και ποτών, και το 2019 και το 2020 οι ενοποιημένες πωλήσεις της διαμορφώθηκαν κοντά στα 47 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στην EMFI, οι πωλήσεις της το 2019 ήταν στα 30,4 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020 έπεσαν στα 27,5 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter