Περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων πολλά ανώτατα στελέχη, της Ελαΐς-Unilever Hellas συμμετείχαν στα σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης, που πραγματοποιήθηκαν στα κεντρικά γραφεία, τα εργοστάσια και τις αποθήκες της εταιρείας.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια, Πρόληψη και Μείωση Τροχαίων Ατυχημάτων «Πάνος Μυλωνάς». Στη διάρκειά τους, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν με τη βοήθεια ειδικών προσομοιωτών, ενώ ενημερώθηκαν για τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και για τις συνήθειες που συμβάλλουν σε μια σωστή οδική συμπεριφορά.