Εξαιρούνται τα ελαιόλαδα, τα πυρηνέλαια και τα σπορέλαια τα οποία διακινούνται σε πλαστικούς περιέκτες µέχρι 3 λίτρα, από την υποχρέωση να φέρουν πώµατα µη αποσπώµενα (προσαρτηµένα στην συσκευασία), σύµφωνα µε την τελική γνωµοδότηση του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ).

Επιβεβαιώθηκε και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος κσι Ενέργειας
Ειδικότερα, η εν λόγω γνωµοδότηση επιβεβαιώθηκε και από το αρµόδιο τµήµα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), δεδοµένου ότι τα έλαια δεν χαρακτηρίζονται ως ποτά βάσει της Οδηγίας 219/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (σχετικά µε τη µείωση των επιπτώσεων ορισµένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον) και των κατευθυντήριων γραµµών της Επιτροπής, λόγω της χρήσης τους κατά κανόνα περισσότερες από µια φορές και δεν καταναλώνονται άπαξ.

Επιπρόσθετα, µε τη συγκεκριµένη διευκρίνιση ξεκαθαρίζεται κάθε αµφιβολία κυρίως από τη µερίδα των καταστηµάτων λιανικής πώλησης και από ορισµένες επιχειρήσεις τυποποίησης ελαίων για το τι ακριβώς ισχύει επί του θέµατος, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΣΕΒΙΤΕΛ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter