Όπως αποκάλυψε η δημοσιευθείσα στις αρχές Σεπτεμβρίου έκθεση της Christine Tacon, Groceries Code Adjudicator του Ηνωμένου Βασιλείου, κατόπιν σχετικής έρευνας, η αλυσίδα ASDA εφάρμοσε την προηγούμενη χρονιά πρακτικές που κρίθηκαν ως άκρως επιθετικές, όπως οι ανελαστικές απαιτήσεις εκ μέρους των αγοραστών της αλυσίδας, με την απειλή της διακοπής της συνεργασίας.

Η θυγατρική της αμερικανικής Walmart, μιας από τις ισχυρότερες αλυσίδες discount, όπως αποκαλύφθηκε, ζητούσε από τους προμηθευτές της ποσά που αντιστοιχούσαν έως και στο 25% των ετήσιων πωλήσεων των SCUs, για να μην απομακρύνουν τα προϊόντα τους από τα ράφια των καταστημάτων, με την απαίτηση να ικανοποιηθεί το αίτημά τους μέσα σε 24 ώρες.

Οι τακτικές αυτές εφαρμόζονταν στο πλαίσιο του προγράμματος Project Renewal, που υιοθετήθηκε από τον πρώην CEO Andy Clark το 2015 και πλέον έχει εγκαταλειφθεί. Ο αρμόδιος ελεγκτικός φορέας διαπίστωσε πως η ASDA, μετά από εσωτερική έρευνα που διεξήγαγε, πήρε δραστικά μέτρα ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο και θεσμοθέτησε ασφαλιστικές δικλείδες για να μην επαναληφθεί. Παράλληλα, επέστρεψε αρκετά από τα ποσά που είχαν εισπραχθεί στο πλαίσιο του Project Renewal, το οποίο αφορούσε σε 226 προμηθευτές.

Αυτές οι πρωτοβουλίες έπεισαν τον αρμόδιο φορέα να μην προχωρήσει σε ενδελεχή εσωτερική έρευνα στην επιχείρηση. Απέστειλε όμως μια νέα οδηγία στα σούπερ μάρκετ, βάσει της οποίας απαγορεύεται η μονομερής μεταβολή των συμφωνιών, εκτός εάν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην ίδια τη συμφωνία και λογική εξήγηση των αιτιών της μεταβολής, αλλά και έγκαιρη προειδοποίηση των προμηθευτών.