Ο κ. Δημήτρης Σιανδρής, Chief Operating Officer και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ, είναι το νέο μέλος στο ΔΣ της εταιρείας Δίρφυς ΑΕ, μετά την πρόσφατη εξαγορά του 42,34% των μετοχών της Δίρφυς από τη Λουξ. Ο κ. Νίκος Σέρρας παραμένει ο κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών και μέλος του ΔΣ της Δίρφυς με την ιδιότητα του προέδρου & διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας. Ο κ. Σιανδρής αναλαμβάνει τη θέση του αντιπροέδρου.