Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη χρήση και εφαρμογή των GS1 barcodes, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την 1η Μαρτίου, στο Ξενοδοχείο Capsis στη Θεσσαλονίκη, από τον GS1 Association Greece.

 Οι επιχειρήσεις της συμπρωτεύουσας ενημερώθηκαν για τους τρόπους σωστής σήμανσης των προϊόντων τους, ώστε αυτά να διακινούνται απρόσκοπτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, εξειδικευμένοι εισηγητές παρουσίασαν πρότυπα και λύσεις του GS1 για εφαρμογές ιχνηλασιμότητας και ανάκλησης προϊόντων, καθώς και την ηλεκτρονική πλατφόρμα ΗellaSync Data Pool, για συγχρονισμό δεδομένων μεταξύ λιανεμπορίου και προμηθευτών τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.