Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από τον GS1 Association Greece τα προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στις έδρες των εταιρειών Nestle και Chipita, στις 24 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου αντίστοιχα, σε στελέχη των τμημάτων Trade Marketing, Logistics & Supply Planning των δύο εταιρειών, τα οποία ενημερώθηκαν για τις βασικές αρχές του συστήματος GS1 και τις πρακτικές της ορθής εφαρμογής τους, τη μέγιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του συστήματος στη διακίνηση των προϊόντων τους, την κωδικοποίηση, τη σήμανση των προϊόντων σε όλα τα επίπεδα συσκευασίας και τις σχετικές τεχνολογικές εξελίξεις.

Παρόμοια σεμινάρια, που γίνονται στο πλαίσιο εταιρικών εκπαιδεύσεων, παρέχονται πέραν των προγραμματισμένων περιοδικών εκπαιδεύσεων του GS1 Association Greece.