Η ΕΕΔΕ ανακοίνωσε ένα ενδιαφέρον διεπιχειρησιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου φέτος. Αναλυτικά, η θεματολογία και ο χρόνος διεξαγωγής και διάρκειας των σεμιναρίων της ΕΕΔΕ έχουν ως εξής:

 • Οικονομικός Προγραμματισμός: 4-14 Μαΐου (διάρκεια 24 ώρες).
 • Βασικό Πρόγραμμα Marketing: 4 Μαΐου-18 Ιουνίου (διάρκεια 72 ώρες).
 • Ηγεσία με Συναισθηματική Νοημοσύνη: 4-5 Μαΐου (διάρκεια 8 ώρες).
 • Βασικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Προσωπικού: 4 Μαΐου-15 Ιουνίου (διάρκεια 48 ώρες).
 • Κey Account Management: 5-14 Μαΐου (διάρκεια 16 ώρες).
 • Brand Management: 5-13 Μαΐου (διάρκεια 16 ώρες).
 • Αποθήκη: Τεχνικές Προδιαγραφές Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση: 5-13 Μαΐου (διάρκεια 16 ώρες).
 • Διοίκηση ‘Εργου-Project Management: 7-9 Μαΐου (διάρκεια 24 ώρες).
 • Διαχείριση Κρίσεων: 7-14 Μαΐου (διάρκεια 16 ώρες).
 • Αξιολόγηση Απόδοσης: 8-9 Μαΐου (διάρκεια 16 ώρες).
 • Διοίκηση-Διαχείριση ‘Εργων: 8-30 Μαΐου (διάρκεια 36 ώρες).
 • Ανάπτυξη Συστήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού και Τεχνική των Αποκλίσεων: 11-19 Μαΐου (διάρκεια 16 ώρες).
 • Βασικό Πρόγραμμα Μanagement: 11 Μαΐου-11 Ιουνίου (διάρκεια 56 ώρες).
 • After Sales Support: 11-14 Μαΐου (διάρκεια 12 ώρες).
 • ΕΧCEL: Ανάλυση Υποθέσεων: 11-13 Μαΐου (διάρκεια 8 ώρες).
 • Τεχνικές Επαγγελματικών Πωλήσεων: 15-23 Μαΐου (διάρκεια 32 ώρες).
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: 18-26 Μαΐου (διάρκεια 20 ώρες).
 • Αποτελεσματικό Κέντρο Διανομής: 18-28 Μαΐου (διάρκεια 24 ώρες).
 • Χρήσιμα Εργαλεία του EXCEL: 18-21 Μαΐου (διάρκεια 12 ώρες).
 • ACCESS Επίπεδο ΙΙ: 18-27 Μαΐου (διάρκεια 20 ώρες).
 • Advanced Selling Skills & Strategy: 19-29 Μαΐου (διάρκεια 20 ώρες).
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη στον Χώρο Εργασίας (από το ΙQ στο ΕQ): 20-21 Μαΐου (διάρκεια 8 ώρες).
 • To Marketing Plan στο πλαίσιο του Business Plan: 25-30 Μαΐου (διάρκεια 16 ώρες).
 • Creative Presentation Skills: 26 Μαΐου-4 Ιουνίου (διάρκεια 16 ώρες).
 • Πωλητής-Αποτελεσματικός Μάνατζερ: 26 Μαΐου-2 Ιουνίου (διάρκεια 16 ώρες).
 • Αποτελεσματική Αντιμετώπιση και Διαχείριση του Προσωπικού Stress Profile: 29-30 Μαΐου (διάρκεια 16 ώρες).
 • Αποτελεσματικές Τεχνικές Εισπράξεων Οφειλών-Υποχρεώσεων: 2-3 Ιουνίου (διάρκεια 8 ώρες).
 • EXCEL: Επεξεργασία και Ανάλυση Ερωτηματολογίων: 10-11 Ιουνίου (διάρκεια 8 ώρες).
 • ΕΧCEL Επίπεδο ΙΙ: 10-18 Ιουνίου (διάρκεια 20 ώρες).
 • Advanced Business Plan Game: 13-20 Ιουνίου (διάρκεια 16 ώρες).
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων: 16-19 Ιουνίου (διάρκεια 16 ώρες).

Τα προγράμματα μπορεί να διεξάγονται και ενδοεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Επίσης, μπορεί να ενταχθούν στον Ειδικό Λογαριασμό ΛΑΕΚ (0,45%), που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ.
Περισσότερες πληροφορίες, γραφεία ΕΕΔΕ (Λ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61,
Κάτω Πατήσια, 111 44 Αθήνα), τηλ.: 210 2112 000 (εσωτ. 609 & 610), Fax: 210 2112 024-028, e-mail: open-seminars@eede.gr (κ. Γ. Σκορδίλη και Α. Χρόνη).