Πιο συγκεκριμένα, παρόλο που η ενσυνείδητη πράξη επιβράβευσης ή η αντίστοιχη σκέψη μιας τέτοιας ενέργειας παραμένει σε υψηλά επίπεδα (39,1%), παρουσιάζει πτώση (-12%) σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2007. Επίσης, οι ενεργοί πολίτες, εκείνοι δηλαδή που εκδηλώνουν την θέση/αντίθεσή τους (θετική ή αρνητική) με δράση, ανέρχονται το 2008 σε 42,7% σε σχέση με 58,4% το 2007.

Σε «τιμωρία» μιας κοινωνικά μη υπεύθυνης εταιρείας, είτε μέσω μη αγοράς ενός προϊόντος είτε μέσω αρνητικών σχολίων που εκφράστηκαν για τη συγκεκριμένη εταιρεία, προχώρησε, στην διάρκεια του προηγούμενου έτους, το 37,1% των Ελλήνων καταναλωτών. Αν προσθέσουμε και τους καταναλωτές που απλώς σκέφθηκαν να προχωρήσουν σε μια αντίστοιχη ενέργεια, φθάνουμε σε πολύ υψηλά ποσοστά (από 15,9% το 2004 σε 30,9% το 2005 και από 64,9%/ το 2007 σε  58,1% το 2008).

Οι ερωτώμενοι αντιμετωπίζουν με έντονη επιφύλαξη την κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία που επιδεικνύουν οι εταιρείες. Η δυσπιστία αυτή καταγράφεται από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων (70,7%) που διαφωνεί με την άποψη ότι «Οι περισσότερες εταιρείες αφουγκράζονται το κοινωνικό σύνολο και ανταποκρίνονται στις ανησυχίες του σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.»

Ο ‘Ελληνας καταναλωτής θεωρεί, ερωτώμενος σε αυθόρμητο επίπεδο, ότι οι εταιρείες – πρωταρχικά- θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για θέματα που σχετίζονται με την καλή ποιότητα των προϊόντων, τον σεβασμό του περιβάλλοντος και την αξιόπιστη και φερέγγυα εικόνα της εταιρείας.

Σχετικά με την Κοινωνική Υπευθυνότητα των  ΜΜΕ

Οι ‘Ελληνες πολίτες ανησυχούν για τις επιπτώσεις που έχουν τα ΜΜΕ στη δημόσια ζωή και την κοινωνία (90,5%) και προτάσσουν ως πολύ σημαντικό το θέμα της υπευθυνότητας των ΜΜΕ απέναντι στην κοινωνία (95,7%)!

Θέτουν θέμα ελέγχου και δημόσιας λογοδοσίας των Μέσων. Θεωρούν ότι η αρχή της αυτο-ρύθμισης και η δημοσιογραφική δεοντολογία έχουν μάλλον αποτύχει να πείσουν τους ‘Ελληνες πολίτες ότι αποτελούν  αποτελεσματικές ήπιες ρυθμίσεις ικανές να διαμορφώνουν μια κουλτούρα υπευθυνότητας και δημόσιας λογοδοσίας στις επιχειρήσεις των ΜΜΕ στη χώρα μας.

Ειδικότερα, συντάσσονται με την άποψη ότι τα ΜΜΕ θα έπρεπε να ελέγχονται και να λογοδοτούν όπως και οι άλλες επιχειρήσεις (93,8%) και θεωρούν ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης για την κατάσταση που επικρατεί στα Μέσα τη φέρουν και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι, καθώς ελάχιστα πιέζουν, ώστε τα ΜΜΕ να γίνουν πιο υπεύθυνα στη λειτουργία τους και στην παραγωγή προγραμμάτων και ειδήσεων (81,1%).

Ομόφωνα σχεδόν υποστηρίζουν ότι τα ΜΜΕ έχουν ευθύνη να προβάλλουν τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα και να πιέζουν για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από όλους (91,6%). Στα Μέσα προσβλέπουν για τη δική τους περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση ως πολιτών, ώστε να υιοθετήσουν πιο υπεύθυνες πρακτικές παραγωγής και κατανάλωσης (90,6%), και περιμένουν από τα ΜΜΕ να εκδίδουν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς απολογισμούς με το έργο που επιτελούν.

‘Οπως τόνισε ο κ. Δ. Γ. Μαύρος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, «δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι, ενώ έχει αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών  για τον βαθμό της κοινωνικής ευθύνης των  επιχειρήσεων, παράλληλα αυξάνεται και η δυσπιστία τους ως προς το κοινωνικό έργο που παρέχουν. Παραμένει σημαντικό το ποσοστό των καταναλωτών που τιμωρούν τις επιχειρήσεις για τις κακές τους πρακτικές αλλά και το αντίστοιχο που επιβραβεύει τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις πρέπει πλέον να εντάξουν ή να ενισχύσουν την κοινωνική τους ευθύνη ως σημαντικό συστατικό της στρατηγικής τους αλλά και να γνωστοποιούν αυτή την πρακτική, προκειμένου να κερδίζουν το σεβασμό και την εκτίμηση των Ενεργών πολιτών. Επιπλέον, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στις υποσχέσεις για τις δραστηριότητες και την συνεισφορά τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Οποιοδήποτε τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να υποστηρίζεται με σχολαστικότητα από μετρήσιμα μεγέθη και επιδόσεις, ειδάλλως η οποιαδήποτε προσπάθεια προβολής του θα έχει αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκουν. Οι πολίτες είναι πια πολύ πιο συνειδητοποιημένοι και ερευνούν τις υποσχέσεις των επιχειρήσεων, πριν τις αποδεχθούν ως αληθινές, με κίνδυνο να τιμωρήσουν την επιχείρηση που δεν είναι απόλυτα ειλικρινής.

Σημαντικό, επίσης, είναι και το θέμα της περιβαλλοντικής συνείδησης, το οποίο ήδη απασχολεί έντονα και τον επιχειρηματικό κόσμο, ένα θέμα για το οποίο το Ινστιτούτο Επικοινωνίας έχει σχεδιάσει εκστρατεία συστράτευσης για την αλλαγή ατομικής συμπεριφοράς με κύριο μήνυμα «Δρω γιατί αντιδρώ».

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Ιουνίου  2008 παρουσία 200 εκπροσώπων του ευρύτερου ακαδημαϊκού χώρου, της πολιτείας, υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων του χώρου της επικοινωνίας και μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και μελών του Ινστιτούτου Επικοινωνίας.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και απεύθυνε χαιρετισμό ο κ. Γ. Βλάχος, υφυπουργός Ανάπτυξης. Η παρουσίαση και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε από τον κ. Δ. Α. Μαύρο, διευθύνοντα σύμβουλο της MRB Hellas, και την Δρ. Μπέττυ Τσακαρέστου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ την εκδήλωση χαιρέτησε και η κα Ρένα Κουμάντου, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιείται σε 32 χώρες, διεξήχθη στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2007-Ιανουάριο 2008, σε δείγμα 1.001 πολιτών. Διενεργείται από μεγάλους φορείς επικοινωνίας και έρευνας αγοράς σε κάθε χώρα, με την άδεια της καναδικής εταιρείας δημοσκοπήσεων GlobeScan Inc, ειδικής σε θέματα διερεύνησης της ΕΚΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την υποστήριξή τους το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Δίκτυο  για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και  την MRB Hellas, υπεύθυνη και φέτος για το τεχνικό μέρος της έρευνας.

 Για περισσότερες πληροφορίες: Ινστιτούτο Επικοινωνίας, Τηλ: 210 3318 065, website: www.ioc.gr