Μια εκδήλωση με διεθνές ενδιαφέρον για τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Ιουνίου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, με την υποστήριξη της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) και του Πανελληνίου Συλλόγου Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑΣΤΙ).

Η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης «Promoting small-scale aquaculture sustainability in Southeast Mediterranean» (προώθηση της βιωσιμότητας υδατοκαλλιέργειας μικρής κλίμακας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο), στο οποίο θα συμμετέχουν 5 μονάδες υδατοκαλλιέργειας μικρής κλίμακας από τη Μεσόγειο, που επιλέχθηκαν μετά από ανοικτό διαγωνισμό της GFCM στις χώρες τους.

Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε πάνελ συζήτησης με συμμετέχοντες τους Λεωνίδα Παπαχαρίση, επιστημονικό σύμβουλο της ΕΛΟΠΥ, Βλάση Τσέζο, CEO της Agritrack, και Ιωάννη Τζοβενή, ιδρυτή της MicroPhykos, όπου η συζήτηση εστίασε στις νέες τάσεις που ήδη διαμορφώνουν τον κλάδο, όπως η χρήση νέων τεχνολογιών IοT, η επιλογή αξιοποίησης νέων ειδών, όπως τα φύκια, καθώς και η σημασία της παραγωγής και αξιοποίησης των δεδομένων που δημιουργούνται από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του κλάδου, τονίζοντας επίσης τη συμβολή της τεχνολογίας στην βιωσιμότητα του.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter