Στην ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος ήταν αφιερωμένη η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου στο Makro C&C της Λ. Κηφισού 98 στον Αγ. Ι. Ρέντη, με τη συνεργασία του εθνικού Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και τη συμμετοχή του προσωπικού και των πελατών της εταιρείας.

Στο προαύλιο του καταστήματος ήταν εγκαταστημένο ένα ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό Κινητό Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Η εκδήλωση περιλάμβανε κλήρωση δώρων για τους συμμετέχοντες, μουσική και εκδηλώσεις για τα παιδιά. Την εκδήλωση υποστήριξαν οι εταιρείες Diageo, που προωθεί την ανακύκλωση με τη νέα σειρά αλκοολούχων ποτών της Premix Drinks, Planet και Colgate με τα οικολογικά τους προϊόντα.