Σε αύξηση των αποδοχών και των παροχών προς το προσωπικό της προχώρησε τον Δεκέμβριο η ΕΥΣ. Το ετήσιο κόστος τους φέρεται να ανήλθε στα 30,7 εκατ. ευρώ. Η σχετική πολιτική της εταιρείας περιλαμβάνει την αύξηση αποδοχών ποσοστού κατά μέσο όρο 5,17% για 31.400 εργαζόμενους, αύξηση του βασικού μισθού στα 900 ευρώ για εργαζόμενους με προϋπηρεσία μέχρι δύο ετών και στα 960 ευρώ μετά τη συμπλήρωση των δύο ετών, ενώ για τους έγγαμους των δύο αυτών κατηγοριών ο μισθός διαμορφώθηκε στα 960 και τα 1.020 ευρώ αντίστοιχα.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία αναγνωρίζει την προϋπηρεσία από τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, διάστημα που δεν προσμετράται ως προϋπηρεσία, βάσει της πρόσφατης νομοθεσίας για την άρση της αναστολής των ωριμάνσεων. Επιπρόσθετα, χορηγεί ποσό 500 ευρώ για κάθε γέννηση ή υιοθεσία τέκνου μέλους του προσωπικού της, αυξάνει το ποσό των μηνιαίων διατακτικών σε τρίτεκνους και πολύτεκνους εργαζόμενους από 50 σε 70 ευρώ και χορηγεί μηνιαίες διατακτικές αξίας 50 ευρώ σε κάθε ανήλικο τέκνο εργαζομένου σε χηρεία. Σημειώνουμε ότι την διετία 2022-2023 η ΕΥΣ προσέλαβε 7.150 εργαζόμενους.