Το φετινό Ευρωβαρόμετρο, που δημοσιεύει δύο φορές το χρόνο η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αποκάλυψε για μια ακόμα φορά πως η πλειοψηφία των Ευρωπαίων καταναλωτών εκτιμά πως οι γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί και τα τρόφιμα αντιπροσωπεύουν έναν κίνδυνο για τη διατροφή και την υγεία τους.

Το φετινό Ευρωβαρόμετρο, που δημοσιεύει δύο φορές το χρόνο η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αποκάλυψε για μια ακόμα φορά πως η πλειοψηφία των Ευρωπαίων καταναλωτών εκτιμά πως οι γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί και τα τρόφιμα αντιπροσωπεύουν έναν κίνδυνο για τη διατροφή και την υγεία τους.

Ενα άλλο χαρακτηριστικό των εξελίξεων στα τελευταία πέντε χρόνια είναι πως οι καταναλωτές των χωρών της νότιας Ευρώπης (μεσογειακές χώρες ιδιαίτερα) από “ευνοϊκά” ή αδιάφορα προσκείμενοι προς τα μεταλλαγμένα τρόφιμα στα μέσα της δεκαετίας του ‘90, σήμερα, δηλαδή μετά από 4-5 χρόνια, έχουν μεταστραφεί και έχουν γίνει εντελώς επιφυλακτικοί και εχθρικοί έναντι των μεταλλαγμένων. Μόνο ένα 31% των Ευρωπαίων αδιαφορεί αν στη διατροφή του υπάρχουν και μεταλλαγμένες γενετικά ουσίες, ενώ το υπόλοιπο 70% διάκειται εχθρικά προς τα μεταλλαγμένα.

Στην Ισπανία, οι αδιαφορούντες ή φιλικά προσκείμενοι προς τα μεταλλαγμένα πέρασαν από το 53% το 1996 σε 35% το 2000. Στη Γερμανία το 52% θεωρεί τις μεταλλαγμένες τροφές επικίνδυνες. Στην Αγγλία σημειώθηκε μεταξύ 1996 και 2000 η μεγαλύτερη στροφή, αφού μόνο το 25% δεν θεωρεί τα μεταλλαγμένα ως επικίνδυνες τροφές, ενώ ένα 33% δεν παίρνει σαφή θέση. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι από την παραπάνω επίσημη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (Απρίλιος 2000) προκύπτει ότι το πρόβλημα της υγείας και της ασφάλειας της διατροφής καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών – καταναλωτών.

Μια άλλη διαπίστωση του Ευρωβαρόμετρου αφορά στην ευαισθησία των γυναικών σε θέματα ποιότητας και μεταλλαγμένων τροφίμων. Ενώ στο σύνολο των ερωτηθέντων αν η ποιότητα γενικά των τροφίμων έχει χειροτερεύσει τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες απάντησαν καταφατικά κατά 48% (έναντι του 45% του συνόλου των ερωτηθέντων). Για δε τα μεταλλαγμένα οι γυναίκες απάντησαν κατά 77% ότι ανησυχούν πολύ για την παρουσία τους στα τρόφιμα (έναντι 73% του συνόλου).

Οι Γάλλοι καταναλωτές πιο ανήσυχοι

Από μια άλλη έρευνα προέκυψε πως οι Γάλλοι καταναλωτές είναι περισσότερο ανήσυχοι και εχθρικοί για την παρουσία μεταλλαγμένων στα τρόφιμα, αφού απάντησαν κατά 73% ότι ανησυχούν (από το οποίο το 28% “πολύ ανήσυχοι” και το 45% “απλώς ανήσυχοι”), ενώ μόνο το 11% δήλωσε “αδιάφοροι” και το 16% “καθόλου ανήσυχοι”. Τέλος, το 58% των Γάλλων θεωρεί πως οι δημόσιες αρχές δεν είναι σε θέση να πάρουν θετικές και αποτελεσματικές αποφάσεις για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, ενώ το 78% θεωρεί πως ο έλεγχος είναι σχεδόν αδύνατος.