Την περίοδο της διπλής κυκλοφορίας των νομισμάτων θα επικρατήσει σύγχυση στην αγορά και ιδιαίτερα στα «καταστήματα της γειτονιάς». Ένα από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε είναι και η εξακρίβωση της γνησιότητας τόσο των κερμάτων όσο και των χαρτονομισμάτων. Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των ευρώ;

Την περίοδο της διπλής κυκλοφορίας των νομισμάτων θα επικρατήσει σύγχυση στην αγορά και ιδιαίτερα στα «καταστήματα της γειτονιάς». Ένα από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε είναι και η εξακρίβωση της γνησιότητας τόσο των κερμάτων όσο και των χαρτονομισμάτων. Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των ευρώ;

Τρόποι εξακρίβωσης

Τα μέταλλα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους σε συνδυασμό με τα γράμματα που υπάρχουν στη στεφάνη των κερμάτων 1 και 2 ευρώ εμποδίζουν την παραχάραξη. Σε αντίθεση στα χαρτονομίσματα έχουν ενσωματωθεί πολλά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με την αφή, με την υπό γωνία εξέταση των χαρτονομισμάτων και οπτικά.

Ποια σημεία όμως πρέπει να προσέξουμε για να γίνει σωστά ο έλεγχος;

Με την αφή

  • Τα χαρτονομίσματα σε ευρώ τυπώνονται σε ειδικό χαρτί, το οποίο τους προσδίδει ιδιαίτερη και μοναδική υφή. Ορισμένα τμήματα του χαρτονομίσματος τυπώθηκαν ανάγλυφα στην μπροστινή όψη, για να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Τα ανάγλυφα αυτά τμήματα αφορούν την αξία του και το κεντρικό θέμα του χαρτονομίσματος.

Με τον οπτικό έλεγχο

  • Τα χαρτονομίσματα διαθέτουν δύο χαρακτηριστικά ασφαλείας που διακρίνονται στο φως. Είναι η γνωστή σε όλους μας ταινία ασφαλείας και το υδατογράφημα. Το υδατογράφημα είναι μία εικόνα παρόμοια με αυτή του κεντρικού θέματος και συνοδεύεται από την αξία του νομίσματος, δηλαδή 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500.

Με την υπό γωνία εξέταση

  • Στα μικρής αξίας χαρτονομίσματα (5, 10 και 20 ευρώ) υπάρχει μία λωρίδα ελάσματος, το σύμβολο του ευρώ και η αξία του. Επίσης στο κέντρο του νομίσματος υπάρχει ιριδίζουσα λωρίδα, η οποία αλλάζει χρωματισμό.
  • Στα χαρτονομίσματα μεγαλύτερης αξίας (50, 100, 200 και 500 ευρώ) διακρίνεται η αξία του η οποία αλλάζει χρωματισμό από μωβ σε λαδί ή καφέ. Τέλος, σε αυτά τα χαρτονομίσματα υπάρχουν περισσότερες ανάγλυφες ραβδώσεις οριζόντιες ή κάθετες.