Ανοδική πορεία ακολούθησαν το 2023 τα οικονομικά μεγέθη της efood (Online Delivery MAE), η οποία κατάφερε να ενισχύσει τον τζίρο της και να διατηρήσει την υψηλή κερδοφορία της. Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το 2023 έκλεισε με συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 163,81 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο κατά 28 και πλέον εκατομμύρια μέσα σε έναν χρόνο (2022: 135,62 εκατ. ευρώ). Αυτό μάλιστα που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η αύξηση αυτή δεν προέρχεται αποκλειστικά από την κύρια πηγή εσόδων της efood, που είναι φυσικά οι προμήθειες, οι οποίες το 2023 συνεισέφεραν 107,09 εκατ. ευρώ (έναντι 88,21 εκατ. το 2022), χάρη στην αύξηση των παραγγελιών.

Η εταιρεία ταυτόχρονα αύξησε κατά 4,4 εκατ. ευρώ τα έσοδά της από την παροχή υπηρεσιών προώθησης των συνεργαζομένων καταστημάτων στην πλατφόρμα, φτάνοντας τα 36,43 εκατ. ευρώ (2022: 32,04 εκατ. ευρώ), ενώ σχεδόν διπλάσια ήταν τα έσοδά της από την παροχή υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες, από τα 3,81 εκατ. ευρώ στα 7,04 εκατ. ευρώ.

Και παρότι μαζί με τα έσοδα αυξήθηκαν εύλογα και τα έξοδα (σχεδόν διπλασιάστηκαν οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων, αυξήθηκαν κατά 6,3 εκατ. ευρώ οι αμοιβές υπηρεσιών delivery, κατά 3,5 εκατ. ευρώ οι παροχές σε εργαζομένους και κατά 2,2 εκατ. ευρώ τα έξοδα προβολής και διαφήμισης), τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 10 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έναν χρόνο (από τα 31,89 εκατ. ευρώ στα 41,22 εκατ. ευρώ), ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε κέρδη 31,81 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 25,16 εκατ. το 2022.

«Χρυσά» μερίσματα
Για τη χρήση 2023, η διοίκηση της εταιρείας πρότεινε τη διανομή μερισμάτων ύψους 19,5 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης. Επιπλέον, η εταιρεία διένειμε από τα κέρδη της χρήσης 2023 προμέρισμα ποσού 13 εκατομμυρίων ευρώ, μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ λίγους μήνες πριν, τον Μάιο, η εταιρεία διένειμε από τα κέρδη χρήσης 2022 μερίσματα ποσού 21,30 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά σε ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει η efood σε περίπτωση μίας κρίσης, η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει ότι έχει περάσει σε νέα φάση επιχειρησιακής ετοιμότητας, με ενημερωμένες διαδικασίες και μηχανισμούς αντιμετώπισης κινδύνων, και σε συνεργασία με τον όμιλο Delivery Hero εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, ώστε να ελαχιστοποιηθούν ενδεχόμενες επιπτώσεις στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι εντός του 2024 η άμεση μέτοχος της εταιρείας, η κυπριακή OFD Online Food Delivery Services Limited, απορροφήθηκε δια συγχωνεύσεως από την κατά 100% μέτοχό της εταιρεία με την επωνυμία «ECommerce Business 10» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, η οποία κατέστη μοναδική μέτοχός της από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ανωτέρω διασυνοριακής συγχώνευσης, ήτοι την 31η Μαΐου 2024.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter