Σε τρία «μέτωπα» έχει στραμμένο το ενδιαφέρον του ο ΕΦΕΤ, προκειμένου να προληφθεί η εκδήλωση διατροφικών προβλημάτων. Ειδικότερα παρακολουθεί τις υποθέσεις των αυγών αυξημένης περιεκτικότητας φυτρονίλ –ένα σκάνδαλο που επηρεάζει τυποποιημένα τρόφιμα πολυεθνικών μαρκών, συστατικό των οποίων είναι το αυγό–, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον Σαρωνικό από τη ρύπανση που προκάλεσε πρόσφατα η βύθιση πετρελαιοφόρου και των υπαρκτών σχετικών κινδύνων διάθεσης μολυσμένων αλιευμάτων.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το θέμα των αυγών, ο ΕΦΕΤ εδώ και μεγάλο διάστημα διενεργεί ελέγχους στην αγορά από τους οποίους δεν έχουν προκύψει θετικά δείγματα. Αυγά με αυξημένη περιεκτικότητα του κτηνιατρικού κατάλοιπου φυτρονίλ εντόπισαν, ωστόσο, δύο εταιρείες, στο πλαίσιο της διενέργειας εσωτερικών ελέγχων, οπότε απέσυραν τις συγκεκριμένες παρτίδες και ενημέρωσαν σχετικά τον ΕΦΕΤ.

Πηγές του Ενιαίου Φορέα αναφέρουν ότι, μετά το νέο ευρωπαϊκό διατροφικό σκάνδαλο, η Κομισιόν αλλάζει τον Κανονισμό σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, καθιστώντας υποχρεωτικούς από την 1η Ιανουαρίου του 2018 τους ελέγχους από τις υπηρεσίες των κρατών-μελών για τον εντοπισμό της συγκέντρωσης του φυτρονίλ στα τρόφιμα.

Σχετικά με τα τυποποιημένα τρόφιμα πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες τα διακινούν στην Ευρώπη με διαφορετικές ποιοτικές συνθέσεις ανά κοινό brand name, μία για τις ώριμες ευρωπαϊκές αγορές και μία φθηνότερη για τις χώρες χαμηλού βιοτικού επιπέδου, η Επιτροπή εξέδωσε ήδη γνωμοδότηση, με την οποία ζητεί από τις εταιρείες, εφόσον τα προϊόντα που παράγουν φέρουν κοινό εμπορικό σήμα, να είναι της αυτής σύνθεσης ανεξαρτήτως προορισμού. Κατά τον ΕΦΕΤ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να λάβει μέτρα, έχοντας ήδη κινήσει τις διαδικασίες ελέγχου στα κράτη-μέλη, ώστε να διαπιστώσει σε ποιες εθνικές αγορές υφίστανται το σχετικό πρόβλημα και να αποφασίσει πώς θα κινηθεί έναντι των εταιρειών εκείνων, που θα εντοπιστούν να ακολουθούν τις περιγραφόμενες πρακτικές. Έλεγχοι θα διενεργηθούν και στην Ελλάδα.

Στη χώρα μας, πάντως, καταγγελίες για το προαναφερόμενο θέμα δεν έχουν γίνει στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Ο ΕΓΦΕΤ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Κομισιόν, μετέχοντας σε όλες τις προγραμματισμένες συσκέψεις, ώστε να έχει άμεση ενημέρωση για την όποια εξέλιξη και να αναλάβει όποια δράση της ζητηθεί. Πάντως, κατά τον ΕΦΕΤ ούτε ζήτημα ασφάλειας των τροφίμων ούτε θέμα παραπλάνησης του κοινού τίθεται, δεδομένου ότι οι αναφορές στις ετικέτες τους αναγράφονται πλήρως τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, είτε πρόκειται για τα φθηνά είτε για τα ακριβά είδη. Τίθεται, ωστόσο, ζήτημα ισοτιμίας στην αντιμετώπιση των Ευρωπαίων πολιτών.

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ
Στο μέτωπο της μόλυνσης του Σαρωνικού από το διαφυγόν πετρελαϊκό φορτίο του ναυαγισμένου πλοίου Αγία Ζώνη ΙΙ, σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, οι έλεγχοι έχουν ήδη γίνει, ενώ θα εξακολουθήσουν να γίνονται στις ιχθυόσκαλες. Όμως, από τα ως τώρα αποτελέσματά τους δεν έχουν προκύψει δείγματα μολυσμένα από πετρέλαιο. Οι σχετικές συσκέψεις, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, είναι σχεδόν καθημερινές στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ έχει διασφαλιστεί ότι παράκτιες αλιεύεις δεν διενεργούνται από την ημέρα του ναυαγίου. Στο μεταξύ, από το Δημόκριτο λαμβάνονται συνεχώς δείγματα, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της μόλυνσης και ο ρυθμός υποχώρησής της.

Ο ΕΦΕΤ επισημαίνει ότι επαφές με τις ιχθυόσκαλες γίνονται σε όλα τα επίπεδα και ότι οι έλεγχοι δεν θα σταματήσουν, αν δεν ανάψει πρώτα «πράσινο φως» για την παράκτια αλιεία.