Στο πλαίσιο της δράσης «Οι Δρόμοι της ελιάς», διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΕΦΕΤ από τη Hellenic Research House πανελλαδική μελέτη σχετικά με τις γνώσεις, τη στάση και τη συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών ως προς την επιλογή, την ασφάλεια και τη νοθεία του ελαιόλαδου και της επιτραπέζιας ελιάς. Σύμφωνα με την έρευνα, η κατανάλωση του ελαιολάδου είναι εξαιρετικά υψηλή στην Ελλάδα, χρησιμοποιείται δε σε όλους τους τρόπους μαγειρέματος. Κατά το 57% τα νοικοκυριά χρησιμοποιούν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που προμηθεύονται από συγγενείς, φίλους και γνωστούς σε ποσοστό 74%. Το 59% όσων δεν έχουν πρόσβαση στην παραγωγή του, αγοράζουν τυποποιημένο, έναντι πολύ μικρού αριθμού (7%) όσων έχουν πρόσβαση.

Για όσους αγοράζουν τυποποιημένο ελαιόλαδο, τα βασικά κριτήρια επιλογής τους είναι η τιμή (54%), η οξύτητα (44%) και η γεωγραφική ένδειξη (39%), ενώ το 63% αγοράζει σταθερά συγκεκριμένη μάρκα. Γενικά το ελαιόλαδο θεωρείται από τους Έλληνες καταναλωτές ως ανώτερο των άλλων φυτικών ελαίων (91% το θεωρούν πιο θρεπτικό/υγιεινό). Παρότι κατά το 54% γνωρίζουν ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο έχει οξύτητα μικρότερη του 0,8, μόνο το 19% γνωρίζει ότι ένα ελαιόλαδο μπορεί να είναι πικρό ή πικάντικο στη γεύση, επειδή είναι πλούσιο σε φαινολικά συστατικά. Η αποθήκευσή του γίνεται από το 95% των νοικοκυριών σε σκιερό και δροσερό μέρος, όμως χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό ακατάλληλα δοχεία (κατά 61% μεταλλικά δοχεία και τενεκέδες).

Επίσης, οι Έλληνες καταναλωτές δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για τη νοθεία του (μόνα κατά το 16% ανησυχούν), καθώς εμπιστεύονται την πηγή προμήθειάς του από τον προσωπικό τους κύκλο, ενώ το κύριο μέτρο που παίρνουν εκείνοι που ανησυχούν, είναι η αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου συγκεκριμένης εταιρείας (56%). Το κοινό εμπιστεύεται σε μεγάλο βαθμό τα ελαιοτριβεία και τους κρατικούς φορείς ελέγχου, όμως η εμπιστοσύνη στις εταιρείες ελαιολάδου είναι περιορισμένη.