Ελέγχους χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα διενεργεί προς το παρόν ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, περιορίζοντας μάλιστα τη δράση του μόνο στην αγορά του λιανεμπορίου και στην εστίαση. Πληροφορίες του σελφ σέρβις αναφέρουν ότι η διοίκηση του φορέα δεν είχε εγκρίνει μέχρι τις πρώτες εβδομάδες της νέας χρονιάς το πρόγραμμα με τους επίσημους ελέγχους του 2016.

Επισημαίνουμε ότι η σχετική απόφαση έπρεπε να έχει εκδοθεί το αργότερο έως τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, ώστε έως το τέλος του έτους οι αρμόδιες υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και των περιφερειών να προλάβουν να οργανωθούν για το επόμενο 12μηνο. Η αποσυντονισμένη δράση του φορέα έρχεται ως συνέχεια του 2014, μιας χρονιάς κατά την οποία, λόγω αλλαγών στο κυρωτικό σύστημα της χώρας, ο ΕΦΕΤ επέβαλε πρόστιμα στην αγορά για διάστημα μόλις ενός μηνός… Πρέπει να σημειωθεί ότι το «ποινολόγιο» του ΕΦΕΤ είναι κοινό πλέον για την κεντρική του υπηρεσία και τις υπηρεσίες που λειτουργούν στις 13 περιφέρειες του Καλλικράτη, προβλέπει όμως μειωμένες χρηματικές ποινές. Ειδικότερα, τα ελάχιστα κατώφλια των προστίμων για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας μειώθηκαν περίπου στο ένα τέταρτο!

Το γεγονός αυτό, συνδυαζόμενο με την απραξία του ΕΦΕΤ κατά το 2014, είχε ως αποτέλεσμα οι εισπράξεις προστίμων του 2015 να περιοριστούν στα περίπου 800.000 ευρώ από περίπου 1,3 εκατ. ευρώ που ήταν σε μέσα επίπεδα τα προηγούμενα έτη, ενώ σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις που επέβαλε ο φορέας στη διάρκεια της περυσινής χρονιάς ήταν συνολικού ύψους μόλις 700.000 ευρώ, όταν τα προηγμένα έτη υπήρχαν χρονιές των οποίων τα έσοδα από πρόστιμα υπερέβαιναν τα 2 εκατ. ευρώ.

Κρούσματα διάλυσης
Στο μεταξύ, οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ γίνονται φέτος χωρίς προγραμματισμό, καθότι δεν καταρτίσθηκε ο απολογισμός των ελέγχων του 2015 ούτε ανάλυση επικινδυνότητας, ώστε η διοίκηση του φορέα να αξιολογήσει τα δεδομένα της περασμένης χρονιάς και να αποφασίσει πώς θα κινηθεί ελεγκτικά φέτος. Έλεγχοι, λοιπόν, γίνονται φέτος, αλλά χωρίς κεντρικό σχεδιασμό για τις υπηρεσίες της Αθήνας και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της περιφέρειας.

Επίσης, ζήτημα έχει τεθεί με το γεγονός ότι ο ΕΦΕΤ περιορίζει την ελεγκτική του δράση στο λιανεμπόριο και τη μαζική εστίαση, ενώ τα «βέλη» του στρέφονται προς την παραγωγή μόνον εφόσον εντοπισθούν επικίνδυνα ή νοθευμένα προϊόντα στην τελική κατανάλωση. Με άλλα λόγια, ο φορέας έχει πάψει να «επισκέπτεται» κατά σύστημα την πηγή των προβλημάτων, άρα δεν είναι σε θέση να προλαμβάνει την εκδήλωσή τους πριν αρχίσουν να επηρεάζουν την κατανάλωση.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, στις εισαγγελικές αρχές έχει φθάσει φάκελος βάσει του οποίου «ελεγκτές» του ΕΦΕΤ παρουσιάστηκαν σε επιχειρήσεις, ζητώντας να εισπράξουν για κάθε «έλεγχό» τους το ποσό των 50 ευρώ, κόβοντας μάλιστα και σχετικές «αποδείξεις» από πλαστά μπλοκ. Το τελευταίο κρούσμα εντοπίσθηκε στη Ρόδο, ενώ ανάλογες καταγγελίες έγιναν και στην Αθήνα. Οι πιο σημαντικές υποθέσεις στις οποίες ενεπλάκη τελευταία ο ΕΦΕΤ, σχετίζονται με διακινητές νοθευμένων μελιών και νοθευμένων ελαιολάδων. Πρόκειται για μεγάλες ποσότητες των δύο προϊόντων, που εντοπίσθηκαν να διακινούνται χύμα και δεσμεύθηκαν από τα ελεγκτικά συνεργεία του ενιαίου ελεγκτικού φορέα.