Τραπεζογραμμάτια, δηλαδή χαρτονομίσματα σε ευρώ αξίας 22,6 δισ. ευρώ, θα τυπώσει η Ελλάδα σύντομα, σε αξίες των 5, 10, 20, 50, 100 και 500 ευρώ, καθώς βέβαια θα κόψει και κέρματα των δύο, ενός, μισού, 20 λεπτών, 10 λεπτών, 5 λεπτών, 2 λεπτών και ενός λεπτού.

Τραπεζογραμμάτια, δηλαδή χαρτονομίσματα σε ευρώ αξίας 22,6 δισ. ευρώ, θα τυπώσει η Ελλάδα σύντομα, σε αξίες των 5, 10, 20, 50, 100 και 500 ευρώ, καθώς βέβαια θα κόψει και κέρματα των δύο, ενός, μισού, 20 λεπτών, 10 λεπτών, 5 λεπτών, 2 λεπτών και ενός λεπτού.

Με την κεντρική ισοτιμία των 340,75 δρχ. ανά ευρώ μεταξύ της δραχμής και του ευρωνομίσματος, όπως αυτή κλείδωσε στις 19 Ιουνίου, οι προηγούμενες αξίες φθάνουν το μεν μεγαλύτερο χαρτονόμισμα των 500 ευρώ στις 170,375 δρχ., ενώ η αξία του μικρότερου κέρματος του ενός λεπτού του ευρώ θα είναι 3,45 δρχ. Οι στρογγυλεύσεις κατά τη μετατροπή του ενός νομίσματος στο άλλο θα γίνουν στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο του ευρώ και θα αρχίσουν από την 1.1.2001, με τη μετατροπή των δραχμικών ομολόγων σε ομόλογα ευρώ και θα ολοκληρωθούν την 1.1.2002, με την εισαγωγή στην καθημερινή χρήση των ευρωνομισμάτων. Δεν έχει ακόμα αποφασισθεί για πόσο χρονικό διάστημα μετά την 1.1.2002 θα γίνεται αποδεκτή ακόμα η δραχμή στις συναλλαγές, αλλά το διάστημα αυτό δεν προβλέπεται να είναι μεγαλύτερο των έξι μηνών, οπότε την 1.7.2002 η δραχμή θα έχει δώσει οριστικά και ολοκληρωτικά τη θέση της στο ευρωνόμισμα. Ωστόσο, από την 1.1.2001, δηλαδή σε λιγότερο από έξι μήνες, θα αρχίσει η διπλή αναγραφή τιμών σε δραχμές και ευρώ, φάση που θα διαρκέσει έως το τέλος του επόμενου έτους.

Μάλιστα, τα καταστήματα του λιανεμπορίου, που θα αρχίσουν τη διπλή αναγραφή τιμών από τις αρχές του επόμενου έτους, θα πάρουν και ένα τιμητικό σήμα του ευρωνομίσματος που θα επικολλάται στην είσοδό τους. Όλα αυτά βέβαια θα αποφασισθούν οριστικά με την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή, το κείμενο του οποίου έχει ήδη συνταχθεί και παρουσιάσθηκε πρόσφατα από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γιάννο Παπαντωνίου. Η συζήτηση και η ψήφιση του νόμου αυτού θα λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα στη Βουλή και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο. Στο μεταξύ, θα έχει αρχίσει και μια τεράστια καμπάνια διαφήμισης και ενημέρωσης για το ευρωνόμισμα, που θα κοστίσει συνολικά 230 εκ. ευρώ. Κι εδώ αρχίζει το μεγάλο ταξίδι του ελληνικού λιανεμπορίου από τη δραχμή στο ευρώ που ελάχιστες επιχειρήσεις του χώρου έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν. Εδώ και πολύ καιρό το περιοδικό αυτό έχει αρχίσει να συζητάει το θέμα της μετατροπής της δραχμής σε ευρώ σε τεχνική βάση. Δεν είναι μόνο το λογιστικό, το ταμιακό και το σύστημα τιμολόγησης των επιχειρήσεων που πρέπει να αλλάξουν.

Είναι και η φιλοσοφία της τιμολόγησης, που πρέπει να ξαναβρεί μια βάση, διότι ακόμα και οι αντιδράσεις των καταναλωτών στις νέες τιμές μάς είναι ακόμα άγνωστες. Το μόνο που είναι σίγουρο έχει να κάνει με τον σίγουρα διαφορετικό τρόπο αντίδρασης του καταναλωτή στις νέες τιμές σε ευρώ. Όλα αυτά θα τα δούμε βέβαια σύντομα, αλλά ας φαντασθούμε από τώρα έναν νέο εργαζόμενο, ο οποίος αμείβεται με 170.375 δρχ. το μήνα και ο οποίος θα εισπράττει τότε ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ. Πώς θα αντιδράσει ο άνθρωπος αυτός ως καταναλωτής όταν θα βλέπει τις νέες τιμές; Μήπως το λιανεμπόριο και οι καταναλωτές εισέλθουν σε κάποια περίοδο προσαρμογής άγνωστης διάρκειας; Μήπως το λιανεμπόριο θα πρέπει να αναμένει κάποιο αρχικό πάγωμα της κατανάλωσης μέχρι να συνηθίσουν οι καταναλωτές το νέο νόμισμα; Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που πρέπει η κάθε μία επιχείρηση λιανεμπορίου να τα εξετάσει αναλυτικά ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Απλούστατα θα πρέπει ο κάθε επιχειρηματίας, αφού λύσει τα τεχνικά ζητήματα στο λογιστικό, ταμιακό και το σύστημα τιμολόγησης, να συνεχίσει την ανάλυση των επιπτώσεων σε ένα βαθύτερο επίπεδο, προσπαθώντας να αντιληφθεί εκ των προτέρων τις αντιδράσεις της πελατείας του στο νέο νόμισμα. Και αν αυτό είναι δυσχερές να πραγματοποιηθεί με

μολύβι και χαρτί, τότε πρέπει να προσπαθήσει ο επιχειρηματίας αυτός να εφαρμόσει το διπλό σύστημα αναγραφής τιμών το ταχύτερο δυνατό, αποδεχόμενος και το παραπάνω κόστος που σίγουρα θα υπάρξει. Ετσι, κάθε επιχείρηση λιανεμπορίου θα είναι καλύτερα εξοπλισμένη να υποδεχθεί το νέο νόμισμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η επόμενη χρονιά θα είναι αφιερωμένη στο ευρώ αλλά και το… λιανεμπόριο, που θα έχει την τιμητική του στην εφαρμογή του νέου νομίσματος.

ΣΕΣΜΕ: ένα 6μηνο αργότερα η υποχρεωτική αναγραφή

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Παπαντωνίου, θα δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις για την προσαρμογή των φορολογικών τους στοιχείων σε ευρώ.

Η διοίκηση του ΣΕΣΜΕ ζήτησε από τους αρμόδιους υπουργούς η έναρξη της περιόδου των υποχρεωτικών διπλών αναγραφών να γίνει την 1η Ιουλίου αντί της 1ης Ιανουαρίου του 2001, ενώ επεσήμανε ότι οι οργανωμένες επιχειρήσεις θα παρατείνουν τη διπλή αναγραφή και πέραν της 31/12/2001.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Η υποχρέωση της διπλής αναγραφής των τιμών σε δραχμές και σε ευρώ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που προωθούνται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, αρχίζει

  • την 1/1/2001 για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
  • την 1/3/2001 για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10 υπαλλήλους. Η μεταβατική περίοδος είναι δυνατόν να παραταθεί με κοινή υπουργική απόφαση εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο.

Η υποχρέωση της διπλής αναγραφής των τιμών ή άλλων χρηματικών αξιών αφορά: Την έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων λιανικής πώλησης και αντιγράφων λογαριασμών, τις ενδείξεις των κουπονιών αγορών και των εκπτώσεων, την πληροφόρηση από τη διαφήμιση όταν αυτή αναφέρεται στην αξία των διαφημιζόμενων προϊόντων και τα κάθε είδους παραστατικά για την υποβολή προσφορών.

Κατά τη διπλή αναγραφή των τιμών ή άλλων χρηματικών αξιών

  • όσον αφορά τον υπολογισμό της ισότιμης αξίας πρέπει να χρησιμοποιείται η τιμή μετατροπής της δραχμής (με βάση την “κλειδωμένη” ισοτιμία της: 1 ευρώ=340,75 δρχ.).
  • Οι τιμές που έχουν μετατραπεί από δρχ. σε ευρώ θα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο εκατοστό (cent).
  • Οι τιμές που έχουν μετατραπεί από ευρώ σε δρχ. θα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη δραχμική αξία.
  • Τα ποσά σε δρχ. και σε ευρώ θα αναγράφονται με χαρακτήρες του ίδιου μεγέθους.
  • Η αναγραφή των τιμών σε δρχ. θα προηγείται της αναγραφής σε ευρώ.
  • Οι διπλές αναγραφές των τιμών στις αποδείξεις λιανικής, στα τιμολόγια και στα αντίγραφα των λογαριασμών θα περιορίζονται στα αθροίσματα των λογαριασμών.
  • Οι εμπορευόμενοι υποχρεούνται να έχουν αναρτημένες σε εμφανή θέση κοντά στα ταμεία τους πινακίδες με τις τιμές μετατροπής, καθώς και καταλόγους με τις αξίες των κερμάτων και των χαρτονομισμάτων σε δρχ. και σε ευρώ.