Η ΕΛΠΑ – Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων είναι ένα σωματείο με κοινωφελή χαρακτήρα κατά το πρότυπο όμοιων οργανώσεων, που υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αποτελείται σήμερα από 1.000 τακτικά μέλη και 140.000 συνδρομητές.

Λόγω του τεράστιου όγκου των εργασιών της και της σημαντικής βαρύτητας του έργου που καλείται να επιτελέσει, η ΕΛΠΑ χρειαζόταν ένα ολοκληρωμένο σύστημα, που θα παρείχε σε όλα τα υποκαταστήματά της στην Ελλάδα πλήρη διαχείριση του στόλου των οχημάτων της (300 περίπου οχήματα), άμεση ενημέρωση για παροχή οδικής βοήθειας και μείωση του χρόνου απόκρισης των οχημάτων της στις σχετικές κλήσεις. Παράλληλα, υπήρχε η ανάγκη της καλύτερης κατανομής των πόρων της, καθώς επίσης και της ενοποίησης των πληροφοριών κόστους για τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων.

‘Eπειτα από διερεύνηση της αγοράς και των σχετικών λύσεων διαχείρισης στόλου οχημάτων, η ΕΛΠΑ κατέληξε στη λύση του Mobile Fleet της ACE-Hellas. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης στόλου οχημάτων, που εκμεταλλεύεται όλες τις αρετές μιας web-based εφαρμογής και είναι βασισμένο στον συνδυασμό των τεχνολογιών GPS, GPRS και GIS. Για τις ανάγκες της ΕΛΠΑ αναπτύχθηκαν δύο επιμέρους εφαρμογές: η εφαρμογή call center και η εφαρμογή dispatching.

Λειτουργία των εφαρμογών

Η εφαρμογή call center είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης εισερχομένων κλήσεων, σχεδιασμένη έτσι ώστε να εξυπηρετεί την ΕΛΠΑ στη διαχείριση των καθημερινών κλήσεων για παροχή οδικής βοήθειας. Με τη συνδρομή της οι διαχειριστές του call center έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να βλέπουν άμεσα, πάνω σε ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο, τη θέση του αιτούντος οδική βοήθεια. Παράλληλα, διαπιστώνουν μέσω υπάρχουσας εφαρμογής, αν αυτός που καλεί είναι συνδρομητής της ΕΛΠΑ και εάν η συνδρομή του βρίσκεται σε ισχύ. Μετά, διαβιβάζουν τη σχετική κλήση στο τμήμα διαχείρισης οχημάτων (dispatching), όπου οι αρμόδιοι βλέπουν όχι μόνο τις κλήσεις που είναι σε αναμονή και τα σχετικά στοιχεία του καλούντος, αλλά και την ακριβή θέση του.

Με την εφαρμογή dispatching ο χειριστής μπορεί να δει ποιο από τα οχήματα της ΕΛΠΑ βρίσκεται πιο κοντά στη θέση του καλούντος και, παράλληλα, ποιο από τα οχήματα αυτά είναι ελεύθερο και δεν απασχολείται ή δεν έχει δεσμευτεί για άλλη κλήση. Στη συνέχεια, ο χειριστής επιλέγει το πλέον κατάλληλο όχημα και διαβιβάζει τις σχετικές οδηγίες στον οδηγό του οχήματος. Από εκείνη τη στιγμή, στο χαρτογραφικό υπόβαθρο το όχημα φαίνεται κατειλημμένο, ενώ παράλληλα απεικονίζεται και η θέση του τελικού του προορισμού.

Απολογισμός

Τα αποτελέσματα από την εγκατάσταση και λειτουργία της λύσης κρίνονται από τους υπευθύνους της ΕΛΠΑ ιδιαίτερα ικανοποιητικά. «’Ενα από τα σημαντικότερα πράγματα που πετύχαμε με την εγκατάσταση του Mobile Fleet ήταν η δυνατότητα να ελέγχουμε το σύνολο των οχημάτων μας και να κατανέμουμε καλύτερα τους πόρους μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδρομητών μας», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Χρήστος Κιούφης, γενικός διευθυντής της ΕΛΠΑ. «Επιπλέον», σημειώνει ο κ. Κιούφης, «πέρα από την καλύτερη διαχείριση των οχημάτων και την ορθότερη οργάνωση και επικοινωνία των υποκαταστημάτων μας, με το Mobile Fleet πετύχαμε τη δραστική μείωση του συνολικού φόρτου εργασίας και την αυτοματοποίηση των εργασιών. Η συνεργασία μας με τους έμπειρους μηχανικούς της ACE-Hellas ήταν άριστη, γεγονός που συνέβαλε στην επιτυχή παραμετροποίηση και εφαρμογή του συστήματος».

Η κυρία Πέννυ Ιωακείμ ([email protected]) είναι διευθύντρια marketing & δημοσίων σχέσεων της εταιρείας ACE-Hellas (www.ace-hellas.gr).