Σε καίριο πρόβλημα, με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία των τοπικών αγορών, αναδεικνύεται το κυκλοφοριακό και η έλλειψη θέσεων στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, τόσο στον κεντρικό δήμο, όσο και σε όλους σχεδόν τους περιφερειακούς δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Σύμφωνα με αποκαλυπτικά στοιχεία σχετικής μελέτης, που εκπόνησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), το 44% των ερωτηθέντων θεωρούν ως πολύ σημαντικό πρόβλημα το κυκλοφοριακό σε συνδυασμό με την έλλειψη θέσεων στάθμευσης.

Με τα παραπάνω δεδομένα και μέχρι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί με τη μείωση της κίνησης των αυτοκινήτων στην πόλη. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΕΘ καλεί τα μέλη του να χρησιμοποιούν το λεωφορείο για τις μετακινήσεις τους και όχι το ΙΧ τους, προκειμένου να απελευθερώσουν θέσεις στάθμευσης, τις οποίες μπορούν να καταλαμβάνουν οι πελάτες των καταστημάτων τους.

Με δεδομένο, ότι από τα 55.000 μέλη του ΕΕΘ το 89% περίπου έχει έδρα και δραστηριοποιείται στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, ο αριθμός αυτός των επαγγελματιών είναι ικανός να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα και να βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση στο κυκλοφοριακό, μεταμορφώνοντας ριζικά το τοπίο. Το ΕΕΘ επισημαίνει ότι το εγχείρημα αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλους τους φορείς της Θεσσαλονίκης, καθώς όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα άμεσων παρεμβάσεων και λύσεων.