Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL), στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παροχών και υπηρεσιών προς τα μέλη της, δημιούργησε ένα νέο διαδικτυακό χώρο ενημέρωσης και παροχής πληροφόρησης, την πλατφόρμα «Knowledge Hub», που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της EEL, με αρθρογραφία, παρουσιάσεις, νομολογία κ.ά. για το σύγχρονο επιχειρηματικό σχεδιασμό. Σκοπός αυτού του hub είναι ο εφοδιασμός των μελών της EEL με χρήσιμα εργαλεία γνώσης αλλά και η μέριμνα για άμεση ενημέρωση σε θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του κλάδου των logistics.