Η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προετοίμασε μια σειρά προτάσεων και θέσεων προς την ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την πεποίθηση ότι, αν η προσπάθεια αντιμετώπισης των σημερινών προβλημάτων της χώρας είναι ουσιαστική και συνεπής, η ελληνική οικονομία μπορεί να προχωρήσει γρήγορα σε ανάπτυξη.

Οι θέσεις της ΕΕΔΕ, που ανακοινώθηκαν πρόσφατα σε συνέντευξη Τύπου από τον πρόεδρό της, κ. Κ. Λαμπρινόπουλο, συνοψίζονται στα εξής:

Κατά την ΕΕΔΕ η δημοσιονομική προσαρμογή είναι απαραίτητη και αποτελεί βάση της σταθερότητας και της περαιτέρω ανάπτυξης, ενώ κατ’ αναλογία απαραίτητα είναι αφενός ο σχεδιασμός και αφετέρου η άμεση εφαρμογή μέτρων, που θα συμβάλουν στη δημιουργία ρυθμών ανάπτυξης της χώρας. Θεωρεί ότι η συναίνεση κατά το δυνατόν περισσότερων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων στην προσπάθεια αυτή αποτελεί μια ισχυρή βάση για το μέλλον του τόπου, με έμφαση τους τομείς της παιδείας, του τουρισμού και της ναυτιλίας, που επείγει να πάψουν να αποτελούν πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης.

Επισημαίνει την ανάγκη της ταχείας δημιουργίας των προϋποθέσεων προσέλκυσης ελληνικών και διεθνών επενδύσεων, τονίζοντας ότι η έννοια τόσο της χρονικής όσο της ποσοτικής στοχοθέτησης είναι αναγκαία και τώρα και στο μέλλον, ενώ υπογραμμίζει τις προτεραιότητες α) της σταδιακής επανοικοδόμησης των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών, με όρους διαφάνειας και ειλικρίνειας, όπως και της βελτίωσης της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας, β) της μείωσης κι όχι της αύξησης της ανεργίας, γ) της συνεισφοράς των κοινωνικών εταίρων κι άλλων θεσμικών φορέων της αγοράς στην αναβάθμιση της ποιότητας της εργασιακής ζωής. Η ΕΕΔΕ, επισημαίνοντας την ανάγκη της έγκαιρης και έγκυρης επικοινωνίας και ενημέρωσης εκ μέρους της ηγεσίας της χώρας, για θέματα οικονομικής και κοινωνικής φύσης, ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας, που επηρεάζουν σημαντικά το μέλλον των πολιτών και των επιχειρήσεων, καλεί τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το κράτος να αντιμετωπίσουν την κρίση με κοινωνική υπευθυνότητα.