Το 2022, η ποσότητα των ορυκτών λιπασμάτων η οποία χρησιμοποιήθηκε στη γεωργική παραγωγή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 9,8 εκατομμύρια τόνοι.

Αναλυτικότερα, το δεδομένο αυτό αντιπροσωπεύει απότομη μείωση κατά 10,3% σε σύγκριση με την ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε το 2021 και μείωση κατά 15,9% από τη σχετική κορύφωση το 2017.

Στα ορυκτά λιπάσματα, η χρήση λιπασμάτων με βάση το άζωτο στη γεωργική παραγωγή της ΕΕ μειώθηκε σε περίπου 8,9 εκατ. τόνους το 2022, που ισοδυναμεί με ετήσια μείωση κατά 9,4%.

Ποιες χώρες της ΕΕ έκαναν τη μεγαλύτερη χρήση λιπασμάτων αζώτου
Η χρήση λιπασμάτων με βάση το άζωτο στη γεωργία ήταν υψηλότερη σε εκείνες τις χώρες που συγκαταλέγονται επίσης στους κύριους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, ιδίως στη Γαλλία (2,0 εκατομμύρια τόνοι) και τη Γερμανία (1,1 εκατομμύρια τόνοι).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter