Το 2023, το ζωικό κεφάλαιο της ΕΕ ήταν χαμηλότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Eurostat. Ειδικότερα, σε σύγκριση με το 2022, οι πληθυσμοί χοίρων και βοοειδών μειώθηκαν κατά 1%, ενώ τα πρόβατα μειώθηκαν κατά 3% και οι κατσίκες κατά 5%. Το 2023, η ΕΕ είχε 133 εκατομμύρια χοίρους, 74 εκατομμύρια βοοειδή, 58 εκατομμύρια πρόβατα και 11 εκατομμύρια κατσίκες.

Επιπλέον, την τελευταία δεκαετία, οι πληθυσμοί όλων των ειδών ζώων έχουν μειωθεί. Συγκεκριμένα, η Eurostat αναφέρει ότι ο πληθυσμός των βοοειδών στην ΕΕ μειώθηκε λιγότερο, κατά 5% σε σύγκριση με το 2013, ακολουθούμενοι από τους χοίρους (μείωση 6%). Ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 9%, ενώ ο αριθμός των αιγών σημείωσε απότομη μείωση της τάξεως του 15%.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές σε επίπεδο ΕΕ στους πληθυσμούς χοίρων και βοοειδών το 2023 σε σύγκριση με το 2022 ήταν σχετικά μέτριες, ενώ υπήρξαν διαφορετικές εξελίξεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η Κροατία και η Ιρλανδία κατέγραψαν απότομες μειώσεις στους πληθυσμούς των χοίρων τους (-10% σε σύγκριση με το 2022), ενώ η Βουλγαρία και η Μάλτα κατέγραψαν ακόμη πιο έντονες αυξήσεις (+21%).

Η Λετονία κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση στον πληθυσμό των βοοειδών της το 2023 (μείωση 6% σε σχέση με το 2022), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία, την Εσθονία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία και την Ουγγαρία (όλες με πτώση περίπου 3%). Όσον αφορά στην Ελλάδα, η χώρα σημείωσε μείωση των βοοειδών της κατά 0,2% με 0,3% περίπου. Η Κύπρος ήταν η μόνη χώρα με μέτρια αύξηση (+1%), ενώ οι πληθυσμοί βοοειδών στη Μάλτα, την Πολωνία και την Ιρλανδία παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter